Strategisch Adviseur Kennismanagement, Den Haag

Omschrijving:
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Kennismanagement.

Omschrijving opdracht:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

De beweging Samen Organiseren:
De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging samen organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid draagt hieraan bij en geeft veel energie. VNG Realisatie ondersteunt, faciliteert en begeleidt de collega’s bij gemeenten hierbij.

Doel van de opdracht:
Als strategisch adviseur kennismanagement adviseer je op welke wijze kennismanagement kan bijdragen aan de beweging samen organiseren (zowel binnen VNG Realisatie als voor en samen met gemeenten). Je leidt het in goede banen, zorgt dat kennismanagement een goede plaats krijgt binnen de werkprocessen en ondersteuningsactiviteiten van VNG Realisatie en je helpt dit succesvol uit te voeren. Je zorgt ervoor dat de opgedane kennis (onder andere bij de events) goed wordt geborgd en hergebruikt. Je treedt op als adviseur voor en werkt samen met collega’s bij het toepassen van kennismanagement bij hun projecten. Bij de opzet en uitvoering van de kennisevents werk je nauw samen met het team communicatie van VNG Realisatie. Je maakt gebruik van moderne, technologische middelen als dit bijdraagt aan de behoeften van gemeenten en collega’s. De behoeften en het eigenaarschap van gemeenten staat bij de wijze van invulling van het kennismanagement voorop. Je rapporteert aan de unitmanager Samen Organiseren.

Werkzaamheden:
- Zorgdragen voor de opzet en uitvoering van kennismanagement (proces, organisatie), afgestemd op de behoeften van gemeenten en collega’s;
- Bespreken van de wensen en behoeften van en gevraagd en ongevraagd adviseren aan collega’s met betrekking tot (kennismanagement waaronder leerplatform, events);
- Onderhouden van een kennisinfrastructuur: coherente set van voorzieningen gericht op het ontwikkelen, vastleggen en distribueren van kennis;
- Zicht houden op en samenwerken waar nodig met het team dat ondersteunt bij het organiseren van events;
- Fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie gedurende een evenement zoals fieldlabs;
- Opstellen van noodzakelijke documenten zoals werkplannen, voortgangsanalyses, etc. voor de bovenstaande activiteiten.

Resultaat van de opdracht:
Uitvoeren van en verantwoordelijk voor de opzet, organisatie en uitvoering van het kennismanagement en bijbehorende kennisinfrastructuur innen VNG Realisatie.

Op te leveren resultaten:
- Zorgdragen voor de opzet en uitvoering van kennismanagement, afgestemd op de behoeften van gemeenten en collega’s.
- Bespreken van de wensen en behoeften van en gevraagd en ongevraagd adviseren aan collega’s met betrekking tot (kennis)events.
- Het onderhouden van een kennisinfrastructuur: coherente set van voorzieningen gericht op het ontwikkelen, vastleggen en distribueren van kennis.
- Zicht houden op en aansturen waar nodig van het team dat ondersteunt bij het organiseren van events.
- Bij grote events als fieldlabs fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie gedurende het evenement.
- Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke documenten als werkplannen, voortgangsanalyses, etc.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent op de genoemde datum beschikbaar voor de opdracht.
3. Je hebt een afgeronde WO-opleiding.
4. Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
5. Je hebt zeer ruime ervaring met (minimaal 5 jaar in de afgelopen 7 jaar, aantoonbaar in cv) met kennismanagement en het toepassen van kennismanagementinstrumenten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ruime ervaring (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) met opzet en uitvoering van kennisinfrastructuur voor effectieve kennisuitwisseling en samenwerking
2. Je hebt ruime ervaring in het inhoudelijk organiseren van kennisevents.
3. Je hebt ervaring in projectmatig werken (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar, aantoonbaar in motivatiebrief) en het behouden van overzicht over projectplanning, draaiboek en budget.
4. Je hebt ervaring met projectmanagement, projectmanagementmethoden.
5. Je hebt ervaring met het vertalen van doelstellingen naar een passend eventconcept toegepast in de laatste 5 jaar.

Competenties:
- Klantgericht
- Dienstverlenend
- Kwaliteitsgericht
- Proactief
- Resultaatgericht
- Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 1 juni 2019
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: maximaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 29 mei 2019, tussen 09;00 – 12:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: strategisch, adviseur, IV, kennis, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC- ICBO02248
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
13-05-2019 13:20:33
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures