ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Informatiebeveiliging.

Omschrijving opdrachtgever:
Het betreft de directie Informatisering & Inkoop binnen het pSG cluster van het Bestuursdepartement van JenV. Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatisering en Inkoop is verantwoordelijk voor de JenV-brede infrastructuur en adviseert de collega’s van de JenV-onderdelen over vraagstukken op het gebied van keteninformatisering en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders (I-control).

Omschrijving afdeling:
De afdeling I-Control en Security richt zich op de sturing, beheersing en verantwoording, beveiliging en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV. De afdeling stelt kaders, toetst de naleving daarvan, adviseert, rapporteert risico’s en bevordert professionalisering daarvan om ‘in control’ te komen. De afdeling helpt de organisatie van JenV om risicogestuurd te werken. De afdeling I-Control en Security stelt in het kader van de P&C-cyclus de IV paragraaf van de jaarplan- en verbeterplanaanschrijving op, beoordeelt de producten die hieruit voortkomen en brengt daarover advies uit aan betrokkenen. De afdeling neemt hiertoe deel aan het accountteamoverleg, voert I-controlgesprekken en beoordeelt jaarplannen, tertaalrapportages en jaarverslagen. Het accountteamoverleg wordt inhoudelijk gevoed vanuit de gehele directie.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Als strategisch adviseur informatiebeveiliging adviseer je de CIO van Justitie en Veiligheid (JenV) de algemeen strategische beveiligingsfunctie (BVA), directeuren-generaal, directeuren, opdrachtgevers en programma- en projectmanagers van (grote) ICT-projecten. Je stelt een JenV-brede visie op voor strategische informatiebeveiliging (IB) en IB-kaders. Je coördineert een J&V brede visie, programma’s en projecten op IB i.a.m. de Corporate Information Security Officers (CISO’s). Tevens ondersteun je I-Control vanuit IB. Je onderhoudt goede contacten met de CISO’s van de JenV onderdelen en de andere departementen, de Functionaris Gegevensbescherming, de Senior adviseur Privacymanagement en denkt op strategisch niveau mee met het aansturen van het JenV brede Security Operations Centre

Omschrijving werkzaamheden:
- Adviseert stakeholders in de organisatie (o.a. lijnmanagers, opdrachtgevers, projectleiders).
- Draagt bij aan een JenV-brede visie op informatiebeveiliging (IB) en IB-kaders (ook in rijksbreed verband).
- Onderhoudt tevens goede contacten met Security Officers (CISO’s) van de JenV onderdelen.
- Voert ook zelfstandig opdrachten en projecten uit rondom informatiebeveiliging, zoals ontwikkelen van beleid, risicoanalyses, kennisdeling, ontwikkelen van procedures en im-plementatie daarvan.
- Analyse van complexe security vraagstukken en signaleren van knelpunten en risico’s.
- Opstellen en bewaken van verbeterplannen en creëren van draagvlak hiervoor.
- Advisering over opzet, bestaan en werking van kaders voor informatiebeveiliging, zoals de BIR, bij de verschillende organisatieonderdelen.
- Toetsen, adviseren en ondersteunen bij de toepassing van privacywetgeving (Wbp, AVG).
- Ontwikkeling en realisatie adviesproducten op een of meer afgeronde complexe aandachts-gebieden.
- Aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen.
- Effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar.
- Inhoudelijke toelichting (intern en extern) van adviesproducten (‘hoe’).

Beoordelingscriteria interview:
1. Je bent bekend met de Rijksbrede beleidskaders zoals het BIR en heeft ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van risicoanalyses (bijv. IRAM) en het implementeren van beveiligingsnormen (ISO2700x).
2. Je bent deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten voor het uitvoeren van de opdracht.
3. Je laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
4. Past binnen het team:
- Teamplayer.
- Zelfstandig werken.
- Sociaal vaardig.
- Omgaan met veranderende prioriteiten en tijdsdruk.
5. Je bent in staat om ideeën en oplossingen over te brengen en is klantgericht.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van adviesrapporten voor ICT projecten > 1 mio (u kunt hier denken aan een andere specifieke richting van de opdracht).
2. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar recente ervaring in een functie van Adviseur op het gebied van ICT/IV (u kunt hier denken aan een specifieke richting van de opdracht).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het organiseren en uitvoeren van adviesopdrachten met diverse partijen en is ervaren met het monitoren van het adviestraject.
2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met het opstellen van beleidsnotities (adviesnota’s, beleidsreacties en oplegnota’s).
3. Je hebt minimaal 2 jaar gewerkt bij JenV onderdelen.
4. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met het adviseren van lijnmanagers.
5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van relatiemanagement.
6. Je bent minimaal 2 jaar verantwoordelijk geweest inzake het aansturen van ICT projecten met een waarde boven 1 miljoen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 09-09-2019
Duur: 9 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 35 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Strategisch Adviseur Informatiebeveiliging, Strategisch, Adviseur, InformatiebeveiligingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
09-09-2019
referentie:
ITC-ICI03180
duur opdracht:
9 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 09:46:02