ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Storage beheerder Back-up

Omschrijving opdracht:
De storagespecialist draagt een grote verantwoordelijkheid. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor een divers landschap van storage en backup producten. De producten en platformen bieden een stabiele backbone voor de Nationale Politie. De formele standplaats is Driebergen. Daarnaast kunnen geregeld werkzaamheden in de locatie Rotterdam nodig zijn.

Doelstelling:
Zorgdragen voor een betrouwbaar en stabiel Storage Platform.

Verantwoordelijkheden:
De verantwoordelijkheden betreffen het garanderen van de dienstverlening vanuit Storage richting onze afnemers (Politie en Meldkamers).

Vakmatige taken:
- uitvoeren dagelijkse beheer werkzaamheden;
- toetsen van de ontwerpen t.b.v. de opslaginfrastructuur en het geven van onderbouwde verbeteringsvoorstellen;
- adviseren in te gebruiken backup software;
- verzorgen van het incident-, capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement voor de opslaginfrastructuur op basis van ITIL;
- beschrijven en evalueren van werkprocedures en het controleren van de naleving;
- deelname aan piketdienst.

Leidinggevende taken:
Niet van toepassing.

Contacten:
- Collega's van verschillende oplosgroepen (Microsoft, Linux, Netwerk).
- Leveranciers voor incident afhandeling.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 25-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 24-05-2020 voor 36 uur per week.
2. Je bent bereid om in piketdiensten mee te draaien
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Storage beheerder bij grote (1000+) organisaties.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met Commvault 11, op het gebied van installatie, configuratie, ontwerp en beheer.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met:
- het uitvoeren van dagelijks beheer in een Storage omgeving;
- het schrijven van werkinstructies/documentatie;
- contact met diverse stakeholders en interne klanten;
- het prioriteren van beheerwerkzaamheden.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal één of meerdere van de genoemde storage componenten:
- HP-3PAR;
- Brocade SAN Switches;
- NetApp (7-mode en cDot).
3. Je bent in het bezit van minimaal twee van de volgende certificaten (andere certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien):
- Brocade CFA Gen6;
- Netapp Certified Data Administration (NCDA 7-mode en cDot);
- Commvault Professional;
- HP 3PAR Administration.
4. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Drieberen en Rotterdam
Startdatum: 25-11-2019
Duur: 24-05-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 39/40

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: storage, beheerder, specialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Drieberen en Rotterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
25-11-2019
referentie:
ITC-ICBO03410
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-09-2019 10:30:18