ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Storage Beheerder.

Omschrijving opdracht:
De storagespecialist draagt een grote verantwoordelijkheid. Als beheerder verantwoordelijk voor een divers landschap van storage en backup producten. De producten en platformen bieden een stabiele ruggegraat voor de Nationale Politie. Er dient regelmatig afgereisd te worden naar de locatie Rotterdam, Marten Meesweg.

Doelstelling:
Zorgdragen voor een betrouwbaar en voorspelbaar Storage Platform.

Verantwoordelijkheden:
De verantwoordelijkheden betreffen het garanderen van de dienstverlening vanuit Storage richting onze afnemers.

Vakmatige taken:
- uitvoeren dagelijkse beheer werkzaamheden;
- verbeteringsvoorstellen;
- adviseren in te gebruiken storagenetwerken- of opslagapparatuur;
- verzorgen van het capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement voor de opslaginfrastructuur op basis van ITIL;
- beschrijven en evalueren van werkprocedures en het controleren van de naleving;
- participeren in piketdienst;

Leidinggevende taken:
Geen leidinggevende taken

Contacten:
- Collega's van verschillende oplosgroepen.
- Leveranciers voor incident afhandeling.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 11-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-10-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Storage beheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers).
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met Commvault 11.
4. Je bent bereid om in piket-diensten te participeren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van dagelijks beheer in een Storage omgeving.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met minimaal één van de genoemde storage componenten:
- HP-3PAR
- Brocade SAN Switches
- Netapp (7-mode en cDOT)
3. Je bent in het bezit van minimaal één van de volgende certificaten:
- Brocade CFA Gen6
- Netapp Certified Data Administration (NCDA)
- Commvault Professional
- HP 3PAR Administration
4. Je beschikt over een HBO-opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 11-11-2019
Duur: 31-10-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: storage, beheerder, politie, specialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
11-11-2019
referentie:
ITC- ICBO03395
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-09-2019 21:51:32