Always on track to the perfect match

Referentienummer: BTIT19077
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m. (let op screening van ca. 6 weken voorafgaand)
Duur: ca. 13 maanden
Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: De gesprekken zullen eind april plaatsvinden.
Sluitingsdatum: Donderdag 26 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Senior Storage & Virtualisatie Specialisten voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar twee Senior Storage & Virtualisatie Specialisten. Onze opdrachtgever is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De werkzaamheden worden verricht binnen het cluster Projecten. De doelstelling van het cluster Projecten is het realiseren van projecten die kunnen worden geïnitieerd vanuit de eigen lijn, intern bedrijf of vanuit een externe klant. Projecten zijn beperkt qua omvang, resources (projectmedewerkers) worden uit de relevante lijnorganisatie betrokken. Deze aanvraag betreft primair een specifiek project, dat geïnitieerd is door een interne klant. Mogelijk wordt je ook ingezet op andere projecten, al dan niet bij dezelfde interne klant.

Taken/werkzaamheden:

Realiseert en adviseert over het totstandkomen van adequate (virtuele) ICT-faciliteiten, alles in relatie tot Storage-beheer, door:
- het analyseren en beschrijven van de functies die Storage faciliteiten moeten vervullen;
- het specificeren van kwantitatieve gegevens betreffende Storage faciliteiten;
- het vaststellen van de eisen waaraan de technische infrastructuur moet voldoen;
- het adviseren over en uitvoeren van impactanalyses van voorgenomen wijzigingen;
- het toetsen van mogelijke uitwerkingen van wijzigingsvoorstellen aan het vigerende informatievoorzienings- en ICT-beleid (standaarden, voorschriften en procedures);
- het voorbereiden van de technische overgang naar nieuwe Storage faciliteiten, alsmede het aangeven van de consequenties.
Verricht zelfstandig ICT-beheerswerkzaamheden ten behoeve van Storage faciliteiten, door:
- het analyseren van de belasting van Storage faciliteiten en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen;
- het verrichten van metingen aan faciliteiten en het bewerkstelligen van een optimale werking, beveiliging en gebruik;
- het bewerkstelligen dat de technische infrastructuurcomponenten voor gegevenstransport, -verwerking en -opslag in functioneel, technisch en operationeel opzicht blijven voldoen aan de eisen;
Plant en bewaakt de exploitatie van Storage faciliteiten in relatie tot Storage-beheer, door;
- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieprocessen alsmede het beoordelen ervan op de aspecten correctheid, (interne) consistentie en het voldoen aan normen, uitgangspunten, eisen, richtlijnen en randvoorwaarden;
- het verzorgen van het veiligstellen van de Storage faciliteiten;
- het geven van uitvoering aan versiebeheer en het distribueren en ter beschikking stellen van applicatieprogrammatuur;
- het compleet en actueel houden van de documentatie van Storage faciliteiten.
Adviseert en verleent ondersteuning aan gebruikers en beheerders van Storage faciliteiten, door:
- het verzorgen van afstemming tussen producten en diensten, die aan klanten worden geleverd;
- het adviseren en instrueren van opleidingen en instructies voor gebruikers bij het gebruik van Storage faciliteiten en over automatiseringstoepassingen, projecten en resultaten en het oplossen van incidenten op eerste- en tweedelijns niveau, zo nodig met behulp van derden;
- het adviseren intern de afdeling en naar de rest van de organisatie toe als specialist in de uitvoeringspraktijk betreffende Storage-beheer en het in dit kader participeren in projecten;
Treedt op als steller en beheerder van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur, door:
- Het, in samenwerking met de ICT architect, vervaardigen en het onderhouden van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur;
- het vertalen van wijzigingsverzoeken naar te nemen technische maatregelen in de ICT-Storage infrastructuur;
- het vertalen en uitvoeren van de functionele klantbehoefte naar technische producten.

KNOCK-OUT:

Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
Je hebt een Netapp foundation certificering.
Je hebt een Commvault certificering.
Je hebt een Brocade Fibrechannel certificering.
Je hebt kennis en ervaring met VMware.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met het beheren van storage en backup-omgevingen.
Je hebt ervaring met het schrijven van technische ontwerpen.
Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 1 jaar) op het gebied van datacenter inrichting.
Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 1 jaar) op het gebied van netwerkvirtualisatie.
Je hebt ervaring bij defensie of rijksoverheid.

Competenties:

Analyseren
Creatief
Communiceren
Leervermogen
Samenwerken
Klantgericht
Verantwoordelijk

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:
Ric Zandvliet
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-BTIT19077
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-04-2018 12:48:06