ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Sr. Projectleider implementatie IV (informatievoorziening)

Omschrijving opdracht:
Politie, Brandweer, Ambulance en de Koninklijke Marechaussee werken aan de meldkamer van de toekomst, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). LMS is een nieuw, zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers. Zij zorgt voor een netwerk van 10 (voorheen 26) operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. Deze meldkamers staan in Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Elke hulpdienst blijft in de meldkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak. Binnen LMS is het domein Informatie Management (IM) en ICT verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de landelijke Informatie voorziening (IV) en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers. Realiseren van de landelijke ICT voorzieningen gebeurt in samenwerking met meldkamer diensten centrum (MDC). Het MDC ondersteunt het primaire (multidisciplinaire) proces van de Openbare Orde en Veiligheidinstanties (OOV), Brandweer, Ambulance, Defensie (Kmar) en Politie met tijdkritische meldkamer- en (mobiele) communicatiesystemen: GMS, C2000, 112 en NL Alert. Het MDC is belast met het tactisch en operationeel beheer van deze systemen. Regionale kwartiermakers en hun projectteams worden ondersteund door het MDC bij het voorbereiden op de aansluiting op deze landelijke voorzieningen. Tevens wordt in samenwerking met MDC de beheerorganisatie ingericht. Voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers binnen de daarvoor afgesproken kaders is Nationale Politie op zoek naar een Senior Projectleider implementatie IV. Als Senior Projectleider implementatie IV ben je verantwoordelijk voor de migratie en implementatie van een aantal applicaties waaronder GEO en manualmaster.

Doelstelling:
Zorgdragen voor de juiste implementatie van applicaties in de huidige meldkamer Drachten binnen de daarvoor afgesproken kaders;

Verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de implementatie en migratie van applicaties;
- Verantwoordelijk voor de aansturing van het regionaal projectteam (max.15 medewerkers). Dit team bestaat uit o.a. functioneel beheerders, technisch beheerders en senior users ;
- Dit alles in goed overleg met de business projectleiders, de opdrachtgever, de gebruikers en externe partners,om de implementatie- en migratie activiteiten op elkaar af te stemmen.

Vakmatige taken:
- Het ondersteunen van de aan te sluiten meldkamer bij het voorbereiden van de aansluiting op de landelijke IV en ICT voorzieningen;
- Het optreden als projectmanager voor de verschillende ICT projecten die in dit kader zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal;
- Het aansturen van het projectteam.

Leidinggevende taken:
Het operationeel leidinggeven plus het coachen en begeleiden van collega’s binnen je project in hun vakinhoudelijke expertise.

Contacten:
Contacten worden onderhouden met:
- projectleiders meldkamerlocatie;
- Verschillende oplosgroepen LMS/MkNN;
- Externe partijen (ketenpartners);
- Verschillende afdelingen van MDC en LMS ( Beheer, Architectuur, IM).

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 21-12-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een volwaardig MBO diploma.
3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Projectleider implementatie IV (informatie voorziening) gewerkt of als Verandermanager IV.
4. Je bent in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar verantwoordelijk geweest voor de aansturing van een projectteam.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken, te denken valt aan o.a. Prince2, IMPA-C.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring in het migreren en implementeren van applicaties.
3. Je bent in het bezit van een erkend, volwaardig HBO diploma.
4. Je hebt kennis van- en aantoonbare werkervaring met IV-middelen binnen het meldkamer domein.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Drachten
Startdatum: 21-12-2020
Duur: 30-11-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-10-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 41/42

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: project, leider, manager, implementatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Drachten
provincie:
Friesland
uurtarief:
marktconform
start project:
21-12-2020
referentie:
ITC-ICBO06651
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-10-2020 22:19:15