ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Specialist Financiële Monitoring Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Je bent werkzaam in het programma Omgevingswet bij VNG (team Financiën en Structurele Effecten). Je werkt in dit traject nauw samen met collega’s in dit team, de lijnorganisatie van VNG Beleid, de interbestuurlijke partners en het Rijk als stelselverantwoordelijke. Concreet is er op dit moment een globaal plan van aanpak opgesteld voor het inrichten van de financiële monitor. De afstemming met de interbestuurlijke partners en het rijk loopt. Vanuit dit plan van aanpak ga je je als expert richten op het praktisch opzetten en inrichten van het monitorinstrument, in afstemming met een (in te richten) begeleidingsgroep van betrokken gemeenten. Welke informatie gaan we verzamelen, op welke manier, en hoe gaan we dit operationeel vormgeven?

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voor de functie van specialist financiële monitoring zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
• Inventariseren stand van zaken tot nu toe
• Vertalen van het globale plan van aanpak naar een praktische aanpak voor de inrichting van de monitor
• Het opzetten van een begeleidingsgroep van gemeentelijke experts ( groep van 10 afgevaardigde vertegenwoordigers van gemeenten voor draagvlak en besluitvorming)
• Het aantrekken van gemeentelijke deelnemers bij de uitrol van de monitor ( bij 50 tot 70 gemeenten )
• Continue afstemming van de aanpak binnen het team, het programma en met de interbestuurlijke partners.
• Het operationeel inrichten van het monitoringsinstrument
De werkzaamheden vinden steeds in teamverband plaats, waarbij elk van de teamleden haar eigen specialisaties heeft, maar de doelen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien worden. We verwachten dan ook een brede inzet op het taakgebied van het team, met de focus op het ontwikkelen van het monitorings- instrument. Na de eerste fase van deze opdracht, waarbij vóór het eind van 2022 de werkende monitor wordt opgeleverd, komt de monitor in een ‘going concern’ fase. Daarnaast gaat mogelijk het beheer van de monitor en de verwerking van de data vanuit de monitor naar een eerste serie bestuurlijke rapportages tot het taakgebied van het team gaat behoren. We houden daarom rekening met verlenging in 2023 om deze verantwoordelijkheid uit te voeren.

Resultaat van de opdracht:
• Een goed werkend instrument inclusief vastlegging documentatie over werking en instructies voor monitoring van de financiële gevolgen van de stelselwijziging Omgevingswet en de Wkb per 1 januari 2023.
• Een bijdrage aan de inrichting van de beheeropgave voor de monitoring na inwerkingtreding van de wetswijzigingen.
• Een bijdrage aan de uitvoering van de overige taken en verantwoordelijkheden binnen het team Financiën en Structurele Effecten.

Omschrijving opdrachtgever:
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het werken in het financiële domein bij een publieke organisatie.
2. De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van monitorings-instrumenten (van bedrijfsvoerings- of financiële aard).
3. De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het uitvoeren van projecten in een samenspel van organisaties (bijvoorbeeld een interbestuurlijk verband).
4. De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet in de rol van adviseur, beleidsmedewerker, project- medewerker, leider of soortgelijk.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag, thuis/ kantoor, landelijk
Startdatum: Zo snel mogelijk
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-06-2022
Sluitingstijd: 09.00 uur
Intakegesprek: Maandag 4 juli van 9:00 tot 12:00 uur

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Specialist Financiële Monitoring OmgevingswetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag, thuis/ kantoor, landelijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
Zo snel mogelijk
referentie:
ITC-ICAP15030
duur opdracht:

uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
17-06-2022 11:10:05