LINKIT is een IT-dienstverlener en al 20 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.
Functieomschrijving
Het doel van deze opdracht is om voorbereidingen te treffen om op basis van de Generieke ECM Applicatie de functionaliteit van de bestaande FileNet-applicaties te realiseren in nieuwe, gemoderniseerde applicaties. De werkzaamheden zullen bestaan uit het realiseren van de functionele ontwerpen en het maken van een Proof of Concept. Er wordt gewerkt volgens de Scrum-aanpak. Daarnaast wordt er voor de start van de vervolgtrajecten een aantal nader te bepalen bevindingen die uit het onlangs uitgevoerde onderzoek naar voren zijn gekomen, opgelost. Gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid voor visueel beperkte medewerkers en toegang via webportalen en mobiele devices zijn verder belangrijke uitgangspunten. Om beheer en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken, wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk functionaliteit generiek te houden en applicatiespecifieke functionaliteit tot een minimum te beperken.

Het streven is dat zoveel mogelijk functionaliteit gerealiseerd dient te worden met de standaard mogelijkheden van de IBM Advanced Case Manager. Alleen daar waar gewenste functionaliteit niet met de standaard software gerealiseerd kan worden, zal binnen de standaards van IBM Java (backend) en Javascript (frontend) gebruikt moeten worden. Voor het ontwerpen, uitwerken en reviewen van oplossingen binnen FileNet/Advanced Case Manager is VWS op zoek naar een solution architect met gedegen kennis van het ECM-vakgebied en case management oplossingen in het algemeen en van IBM/FileNet-producten in het bijzonder.
Het werk wordt gedaan in een klein Scrum-team waarin vooral samenwerking en sparren een belangrijke rol speelt.

Taken
De primaire taak van de solution architect is het ontwerpen, uitwerken en reviewen van de verschillende strategieën en ontwerpen van oplossingen op de hieronder genoemde producten/technieken:
  • IBM/FileNet Content Navigator en Advanced Case Manager;
  • IBM Content Collector en Content Classification;
  • IBM Watson;
  • mobiele devices;
  • toegankelijkheid voor visueel gehandicapten (waar nodig);
  • FileNet datamigratie en -conversie, met name vanuit het Business Process Framework naar Case Manager.


De Sprintplanningen vinden op een vaste dag in de week plaats. Projectmedewerkers die niet een volle week werken dienen op een nog op te geven dag aanwezig te zijn in het kantoor in Den Haag. Met het oog op de Sprintplanningen kan verlof alleen met instemming vooraf van de Opdrachtgever worden opgenomen.

Functie eisen
1. Aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met de mogelijkheden die IBM/FileNet Content Navigator, Case Manager en Watson bieden, ook op het gebied van mobiele devices;
2. Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in teamverband (Scrum) kunnen werken;
3. Ervaring met datamigratie en -conversietrajecten (van BPF naar Case Manager).

Algemene beschrijving
Het ministerie van VWS vormt zich, in lijn met het Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017, op dit moment verder om tot een digitaal ministerie. Hierbij richt zij zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Enterprise Content Management-platform (ECM-platform) op basis van IBM FileNet-software. Dit ECM-platform wordt op dit moment vernieuwd. Het eerste deel, de Generieke ECM Applicatie, is klaar; vervolgtrajecten worden gestart nadat hierover op managementniveau besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever
De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. In het domein I en ICT is de afdeling IFM (Informatievoorziening en Facilitair Management) hiervoor verantwoordelijk binnen OBP. Het applicatiebeheer en technisch beheer van de FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM, verantwoordelijk.
Voor het eerste deel van het programma Modernisering ECM-platform VWS is een projectorganisatie opgericht, die in afwachting van de besluitvorming is afgeschaald. Indien er besloten wordt om met een of meerdere vervolgtrajecten door te gaan, is het zaak om een vlotte doorstart te kunnen maken. Om dit voor te bereiden is een beperkt transitieteam nodig.

Applicatiedomein
De huidige FileNet-applicaties zijn Subsidieplein (Light) ten behoeve van de subsidieprocessen en Marjolein ten behoeve van het poststroom-, paraferings- en dossier/archiveringsproces. Deze applicaties worden gemoderniseerd met gebruikmaking van Advanced Case Manager (ACM). Als basis voor vervolgtrajecten van de Filenet-applicaties is een generieke ECM applicatie inclusief een beheermodule opgeleverd.

Liever een andere contractvorm?

Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Trefwoorden: ArchitectuurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Femke Peek
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:

uurtarief:

start project:
01-05-2018
referentie:
ITC-0004834
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-04-2018 12:19:02