ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Solution Architect

Omschrijving opdracht:
Het Infrabedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën. Productlijn Oracle en Linux valt onder het Infrabedrijf. De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging. Als solutionarchitect voor de productlijn Oracle en Linux, bedenk je technische oplossingen op een dusdanige manier dat deze succesvol geïmplenteerd kunnen worden. Dit doe je door ervoor te zorgen dat de technische en functionele wensen van de klant overeenkomen met onze eigen technische eisen en implementatie en volgens de geldende architectuurregels. Je brengt de plannen en veranderingen uit de omgeving bij de (devops) teams van onze productlijn. Tevens ben jij in staat om domein/enterprise architectuur te ondersteunen, dan wel te sturen. Jij bent dus ook verantwoordelijk voor de architectuur van de te leveren oplossing samen, met overige productlijnen en onze afnemers.

Doelstelling
De resultaatverplichting van deze opdracht is het leveren van een generiek betrouwbaar netwerk en platform dienstverlening aan onze afnemers. De bedachte en afgestemde technische voorstellen zullen vervolgens door het Team Architectuur Support (TAS) worden uitgewerkt en geimplementeerd. Het resultaat / product die de kandidaat bij deze opdracht dient aan te leveren is de architectuur van de te leveren solution samen met overige productlijnen en onze afnemers. De volgende resultaten dienen opgeleverd te worden aan het einde van dit project:
- Infrastructuur ontwerp;
- Concrete vertaling van Klantvraag/functionele vraag naar technische oplossing;
- Concrete bijdrage geleverd aan architectuur vraagstukken;
- Vertegenwoordiging Productlijn bij projecten;
- Concrete en meetbare technische en procesmatige verbetering doorgevoerd tav de dienstverlening.
Deze verantwoordelijkheden zullen als resultaatverplichtingen worden beoordeeld en zullen worden besproken tijdens het verificatiegesprek.

Verantwoordelijkheden
Er wordt van je verwacht dat je technische afhankelijkheden herkent en dat je anticipeert op veranderingen. Gedurdende de opdracht kom je in aanraking en houd je verbinding met de stakeholders van het InfraBedrijf en Productiehuis. Op technisch vlak heb je contact met de engineers van de productlijn, andere architecten en het management regieteam om de doelen te halen. Gedurende je werkzaamheden kom je in aanraking met projectleiders, managers, changemanagers en deliverymanagers bij de opdrachtgever. Op technisch vlak met onder meer enterprise-, security-, domeinarchitecten, en andere solution architecten. Maar uiteraard ook met onze eigen engineers en techneuten, zowel van onze afnemers.

Verder:
- draag je verantwoordelijkheid voor het opstellen van ontwerpprocedures en -documentatie;
- bewaak en borg je de ontwerpprocedures en -documentatie volgens architectuur en beveiligingsvoorschriften;
- ben je aanspreekpunt voor technische teams die regie voeren over het ontwerp van infrastructurele componenten die door in- en externe partijen word geleverd;
- ben je vraagbaak en ondersteun je DevOps- en Infra teams;
- voer je analyses uit op technische omgevingen.
Gedegen kennis van en ervaring met Hosting Linux infrastructuur en de daarbij ondersteunende tooling als Sattilite, IDM (OpenLdap), Puppet, Docker, Git en Ansible. Je kunt deze in het geheel van Infrastructuur plaatsen en verbinden met de omgeving zodat je kunt:
- Maken van technische ontwerpen waarbij architectuur randvoorwaardelijk is.
- Vertalen van functionele wensen naar technische ondersteunde en beheersbare oplossingen.
- Vertalen van architectuur of concepten naar technische oplossingen.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 22-05-2023 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2024 voor 36 uur per week. Piketdiensten kunnen onderdeel zijn van de opdracht.
2. Je hebt minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
3. Minimaal 1,5 jaar aantoonbare werkervaring in een relevante vergelijkbare functie binnen een complexe (meer dan 1.000 medewerkers) en politiek gevoelige organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Aantoonbare werkervaring met Hosting Linux infrastructuur en de daarbij ondersteunende tooling als Satellite, IDM (OpenLdap), Puppet, Docker (Containers), Git en Ansible. Je kunt deze in het geheel van Infrastructuur plaatsen en verbinden met de omgeving.
2. Minimaal 5 jaar ervaring in een Infrastructuur Linux, Oracle database of Middleware beheer- of ontwerper-functie.
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare Solution architect functie binnen een complexe Linux omgeving.
4. Red Hat, Oracle of vergelijkbare certificering(mag verlopen zijn).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 22-05-2023
Duur: 30-04-2024
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-03-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Solution ArchitectOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
22-05-2023
referentie:
ITC-ICK21420
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-03-2023 09:35:47