ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn wij op zoek naar een Solution Architect.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de 25 veiligheidsregio's en hun crisispartners. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Zo dragen wij bij aan een veiliger Nederland.

Omschrijving opdracht:
Als uitbreiding op het open en verbonden Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb, doorontwikkeling LCMS, nieuwe functies) worden AI toepassingen voor het ondersteunen van informatiemanagement proces tijdens crisisbeheersing en incidentbestrijding verkend. Ten behoeve van het planmatig uitwerken van dergelijke functionaliteiten als aanvulling op de voor het LVCb uitgewerkte architectuur, zoeken we een solution architect die deze toekomstige architectuur voor IFV uitwerkt, in de vorm van een projectstartarchitectuur (PSA) zoals deze door de Veiligheidsregio's wordt gehanteerd.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je dient per 01-10-2020 beschikbaar te zijn.
2. De selectiegesprekken worden gevoerd op 10 september 2020 via MS Teams.
3. Je beschikt minimaal over academisch werk- en denkniveau. Dit blijkt uit een afgeronde universitaire opleiding of een afgeronde HBO-opleiding én relevante werkervaring. Dit moet blijken uit het CV.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare en recente ervaring met het opstellen van Architecturen. De meest recente referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar.
5. Je hebt aantoonbare ervaring met het informeren en presenteren van (tussen)resultaten aan diverse gremia die een rol spelen bij het besturen van complexe IV organisaties.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van solution architecturen op het vlak van Business Intelligence, Big Data of Artificial Intelligence. De meest recente referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar.
7. Je hebt aantoonbare kennis- en ervaring met de VERA referentiearchitectuur. Dit moet blijken uit het CV.
8. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het uitwerken van een projectstartarchitectuur (PSA). Dit moet blijken uit het CV.
9. Je hebt aantoonbare ervaring met het bevragen van diverse stakeholders. Dit moet blijken uit het CV.
10. Je hebt aantoonbare ervaring in het werken binnen netwerk- of ketenorganisaties. Dit moet blijken uit het CV.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van het ontwerp van de LVCb. Dit moet blijken uit het CV.
2. Je hebt kennis van of ervaring met Common Ground. Dit moet blijken uit het CV.
3. Je hebt kennis van of ervaring in het veiligheidsdomein. Dit moet blijken uit het CV.

Competenties:
- Sterk analytisch vermogen.
- Is in staat een brugfunctie ter vervullen tussen opdrachtgevers, gebruikers c.q. inhouds- of procesexperts en technisch specialisten zoals product-owner of developers.
- Is in staat om op operationeel niveau een applicatie af te stemmen op concrete organisatie- of proceswensen.
- Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zoetermeer
Startdatum: 01-10-2020
Duur: 30-11-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 10-09-2020 via MS Teams

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Solution Architect, Solution, ArchitectOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zoetermeer
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-10-2020
referentie:
ITC-ICI06051
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
17-07-2020 11:36:38