ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Software Engineer.

Omschrijving opdrachtgever:
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.
Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.
Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.
Momenteel werk je vanuit huis en heb je overleg met je team en collega's via Teams.

Omschrijving project:
Het team Ozon is op zoek naar een software engineer (Java ontwikkelaar).
Het team zoekt een software engineer voor de Operationeel Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van vier voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:
- Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten).
- Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen).
- Viewer Regels en Kaart (front-end om plannen weer te geven).
- Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardelijsten en metadata).
Wij zoeken een full-stack medior/senior Java ontwikkelaar voor de component Ozon.
De ontwikkeling van de component Ozon is onderdeel van het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.

Omschrijving taken:
- Het realiseren en testen van softwarecomponenten ten behoeve van het systeem Ozon.
- Het afstemmen van de lopende werkzaamheden met product owner, scrum master, lead analist van het team en projectarchitect.
- Het deployen van software op verschillende omgevingen.
- Het assisteren bij bugfixing, eventueel in samenwerking met andere organisaties.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 8 februari 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 december 2021 voor 32 tot 40 uur per week.
2. Je hebt een afgerond Academisch of HBO-opleiding.
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met softwareontwikkeling in Java, waarvan tenminste een deel in een omgeving waarin geo-informatie wordt gebruikt.
4. Je hebt kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met Agile/Scrum.
5. Je hebt minimaal Nederlands taalniveau B2.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen.
7. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met API-development.
8. Je hebt ervaring met de Omgevingswet.
9. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het merendeel van het onderstaande;
A. JAVA.
B. XML.
C. Spring Boot.
D. Swagger.
E. JPA.
F. OpenAPI.
G. PostGis.
H. GML.
I. GeoJson.
J. Docker Swarm.
K. Jenkins.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je kunt duidelijk aantonen op welke wijze de door jouw geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten.
2. Je kunt 2 cruciale knelpunten beschrijven welke zich voor kunnen doen met het werken in een scrum team en geeft hierbij aan hoe je deze, rekening houdend met het team, oplost.

Competenties:
- Resultaatgericht.
- Kwaliteitsgericht.
- In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken.
- Teamspeler.
- Klantgericht.
- Proactief.
- Analytisch vermogen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 08-02-2021
Duur: 31-12-2021
Optie op verlenging: 2 x 3 maanden
Inzet: 32-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 27 of 28 januari 2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Software Engineer, Software, EngineerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
08-02-2021
referentie:
ITC-ICG07432
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
14-01-2021 10:20:36