Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT29220
Omgeving: Odijk
Startdatum: 9 maart (let op; screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: In week 50/51
Sluitingsdatum: Vrijdag 6 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Senior Software Architecten voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Dienst ICT focust zich op het gehele spectrum van ICT-diensten. Met zo’n 1600 medewerkers ondersteunen wij de gehele organisatie op het gebied van ICT. Onder de Dienst ICT vallen 5 sectoren, Programma, Project- en Interim management, Ontwikkeling, ICT ondersteuning, Meldkamer Diensten Centrum en Levering. De Dienst ICT en de Dienst IM hebben samen een Productiehuis opgezet waarin alle applicaties van de Politie scrum / agile worden ontwikkeld en beheerd. Iedere dag het werk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele collega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment bieden. 'Up-to-date 'zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden.

Snel en wendbaar vernieuwen is het credo, wat ook het uitgangspunt is van het Productiehuis. Het Productiehuis is een programma waarin de diensten IM en ICT samen met de operatie bouwen aan een betrouwbare en flexibele informatievoorziening voor de politie. Hierdoor komt (de operationele medewerker) aan het stuur en wordt ICT van de collega's waarvoor het bedoeld is. Het bouwen gebeurt in multidisciplinaire DevOps-teams die gekoppeld zijn aan een cluster. Tientallen applicaties worden op deze manier beheerd, verbeterd en vernieuwd.

De Sector ICT Ondersteuning zorgt dat de dat de Dienst ICT aantoonbaar compliant en toekomstbestendig informatievoorziening levert. ICT-Ondersteuning bestaat uit de teams Technische Architectuur, Veiligheid- & Continuïteitsmanagement, ICT Procesondersteuning, Leveranciersmanagement en Tactische Exploitatie. Deze teams stellen zichzelf ten doel de afnemers en stakeholders te kennen en bekend te zijn als autoriteit. Zij kennen de dienstverlening aan de afnemers, brengen die actief en tijdig naar de afnemers en verbeteren die continu. Daarbij acteren zij vanuit het belang van de keten. Goed is goed genoeg. De inrichting van deze teams is adequaat en aangepast aan veranderende behoeftes van de organisatie.

Binnen de dienst ICT bewaken, toetsen en borgen de architecten van het Team Technische Architectuur (TTA) de kwaliteit van de technische architectuur bij de realisatie van initiatieven. Architecten zijn ook verantwoordelijk voor het (proactief) uitwerken van architectuur- en ontwerp richtlijnen ten behoeve en als onderdeel van de DevOps/scrumteams/projecten. Dit geldt voor zowel functionele als technologische wijzigingen.

Als Architect analyseer je de bedrijfsbehoeften en ontwerp je daarbij passende IT-oplossingen. Daarnaast bevordert de architect het werken onder architectuur’ door de rest van de organisatie‘. Je hebt hierbij rekening te houden met vele partijen.

Het gaat hier om software architectuur met aandacht voor informatiebeveiliging, herbruikbaarheid, schaalbaarheid, samenhang, integratie en standaardisering, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij de teams of de projecten ligt.

Het cluster PVR realiseert de vernieuwing van de informatievoorziening voor het Programma Vernieuwend Registreren, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt.

De doelstelling is de bestaande referentiearchitectuur doen realiseren, waar nodig verder uitwerken of actualiseren.

Taken/werkzaamheden:

De software van OPP is complex en wordt de komende periode nog (sterk) uitgebreid. De architecten die onderdeel uitmaken van de ADA (application design authority) bepalen hoe dit gebouwd wordt. De gevraagde architect adviseert vanuit zijn/haar senior rol dit team en draagt de architectuur uit richting de DevOps-teams die de architectuur omzetten in een werkende applicatie. Het samen met technisch experts ontwerpen van oplossingen voor complexe vraagstukken en documenteren daarvan, o.a. door het opstellen van voorstellen en besluiten. De focus van een Architect ligt op zorgdragen dat DevOps-teams en omringende projectorganisatie conform de vastgestelde architectuur werken, en dat waar nodig deze architectuur uitgebreid of aangepast wordt. Communicatieve en coachende vaardigheden zijn dus van groot belang. Daarnaast is het globaal ontwerpen van applicaties en koppelingen met externe systemen een belangrijke taak. Dit betekent dat je de modules bepaalt en beschrijft waaruit de applicatie zal gaan bestaan. Ook bepaalt de Architect de te gebruiken technieken, zoals programmeertalen, deployment-processen en tools en in te zetten pakketten en frameworks. De keuzes worden o.a. gebaseerd op inpasbaarheid van de te bouwen applicatie in de rest van de IT-voorzieningen, en het voldoen aan non-functional requirements zoals schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, beveiliging en performance. Inhoudelijk richting/leidinggeven aan leden van DevOp-teams, systeemteam en specialisten t.a.v. gerelateerde infrastructurele componenten.

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als ICT Architect.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met design-patterns en architecture-patterns.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen van mobile applications.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met datamigraties.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring met de door de overheid gehanteerde architectuur standaarden en richtlijnen (bijvoorbeeld NORA) (weging maximaal 20%).
Je hebt werkervaring met cloud technologie, zoals Docker, microservices, AWS, Oracle Exalogic en Exadata (weging maximaal 20%).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met middleware-producten (Weblogic etc.) en infrastuctuur (bijv. Citrix MDM).
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met test driven development.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met met semantic technology.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met beveiligingsaspecten m.b.t. softwarearchitectuur.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met agile ontwikkelmethodieken en daarbij werken onder architectuur.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring binnen het Veiligheidsdomein.

Competenties:

Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
09-03-2020
referentie:
ITC-BTIT29220
duur opdracht:
10 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
28-11-2019 16:51:12