Service Manager, Den Haag

Omschrijving:


Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een

Servicemanager

Startdatum: 3 mei
Einddatum: 3 november
Inzet: 36 uur per week
Richttarief: €80,-

Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld.

Opdrachtomschrijving:

De Servicemanager is verantwoordelijk voor het realiseren van de overeengekomen kwaliteit (op de aspecten betrouwbaarheid, klantgerichtheid, efficiëntie, doorlooptijd en wendbaarheid) van de staande dienstverlening.
Brengt in gezamenlijk overleg met de klant prioritering aan in de werkzaamheden in relatie met alle aspecten binnen beheer.
Binnen het klantteam werkt de Servicemanager nauw samen met de o.a. Business consultant (die de focus meer heeft op innovatie), de Service integratiemanager en de Contractmanager. De Servicemanager heeft samen met de Business consultant een trekkende rol binnen dit team. Daarnaast Vanuit het klantcontact is er een antennefunctie voor de Service portfoliomanager en Business consultant voor wat betreft de innovatie van diensten.

Belangrijkste werkzaamheden
• Is de gesprekspartner van de directies gericht op de wensen en eisen van de directies waar het voor verantwoordelijk is.
• Kan de wensen en eisen van een directie vertalen naar een programma van eisen en subgunningscriteria bij het uitzetten van opdrachten/aanbestedingen
• Onderzoekt de efficiëntie en effectiviteit van de vraag- en voortbrengingsproces in de totale keten waarbij afnemers en leveranciers betrokken worden.
• Analyseert, in samenwerking met stakeholders, knelpunten in deze totale keten en lost deze op.
• Legt verantwoording af over de continuïteit van de dienstverlening in de keten en voert daarover overleg met de contractmanagers.
• Heeft voortrekkende rol in klantteams gericht op de staande dienstverlening
• Antennefunctie voor innovaties die van belang zijn voor de dienstverlening
• Richt een adequate communicatiestructuur met stakeholders in en maakt gebruik van de communicatiekanalen met leveranciers met betrekking tot de service kwaliteit.
• Rapporteert over de totale kwaliteit waaronder de effectiviteit van de diensten en de efficiëntie, snelheid en wendbaarheid van de voortbrengingsketen.
• Zorgt ervoor dat benodigde disciplines en bijbehorende rollen zijn betrokken bij de (operationele) levering van de diensten ten behoeve van het continue kunnen verbeteren van de dienst(verlening).
• Aanspreekpunt bij major verstoringen in de applicaties en fungeert als escalatiepunt voor de klant vooral op het gebied van de staande dienstverlening.
• Bespreken van complexe wijzigingsverzoeken met de klant en laten doorvoeren daarvan.
• Is verantwoordelijk voor het (mede) opstellen en onderhouden van Service Level Agreements (SLA) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP).
• Beoordeelt Service Level Rapportages en werkt hiermee samen met zo nodig de Service delivery- en/of Contractmanager van de betrokken leveranciers in de keten.

Achtergrond opdracht:
Speelruimte
De Servicemanager legt verantwoording af aan plv. hoofd DBV/IV over de kwaliteit van de werkzaamheden. De Servicemanager neemt beslissingen bij het analyseren en bewaken van de performance (o.a. beoordelen SLA rapportages), bij het inrichten van de communicatiestructuur naar stakeholders, bij escalaties en bij het doorvoeren van (complexe) wijzigingen. Hij/zij draait de hand niet om voor het aan(laten)spreken van of escalatie naar leveranciers bij het niet nakomen van afspraken. Hierbij dient primair de focus te zijn op het opleveren van verbetervoorstellen ten aanzien van de dienst(verlening) en niet een boete. Gezien de ontwikkeling van de functie van Servicemanager moet deze persoon goed kan netwerken in de organisatie en die kan samenwerken met Business consultant voor vernieuwingsvraagstukken en dan voornamelijk gericht op de toekomstige in beheername en de Service integratiemanager die vanuit service integratie de vertegenwoordiger is vanuit leveranciersperspectief. Uiteraard zijn dit slechts enkele disciplines met wie intern zal worden samengewerkt. BZ is uitdrukkelijk niet op zoek naar een Change- of Incident manager voor deze functie.

Contacten
De Servicemanager participeert in het klantteam en onderhoudt nauwe contacten met de betrokkenen van de leveringsketen w.o. Business Consultant, de Service portfolio manager, Service integratiemanager en Contractmanager om een ongestoorde dienstverlening aan de BZ
organisatie te bevorderen. Voorts met stakeholders en leveranciers over de performance en over zich optredende verstoringen daarin.

Eisen:
Foundation niveau van ASL, BiSL, ITSM/ITIL, Prince2
WO-werk en denk niveau
kennis van ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 2000)

Wensen:

Competenties:
• Resultaatgerichtheid
• Organisatiesensitiviteit
• Analyseren
• Overtuigingskracht
• Netwerken
• Omgevingsbewustzijn
• Plannen en organiseren
• Creativiteit
• Klantgerichtheid
• Stressbestendig

Overige functiewensen:
• Kan het gehele proces van start-up tot het beheer van ICT-diensten begeleiden.
• Is in staat om over de gehele keten een klant- en relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden.
• Is in staat om de producten en diensten (en de problemen / oplossingen) inhoudelijk toe te lichten.
• Integratie rol gehele procesketen: van klant tot en met leverancier en andere stakeholders, proactief en sturend; kan denken in scenario’s
• De kandidaat is in staat om dusdanige structurele verbeteringen door te voeren, dat dergelijke acute vraagstukken in de toekomst niet meer voorkomen.
• De kandidaat kan in het gesprek aan de hand van praktijk voorbeelden uitleggen, hoe hij/zij dit in verleden heeft aangepakt.
• De kandidaat dient een pragmatische instelling te hebben om acute vraagstukken direct op te lossen en is in staat zo nodig het proces los te laten.
• Bereid om in bijzondere gevallen ook buiten kantooruren te werken.
• Kandidaat is bereid om met de enkels in de modder te staan met het oog om structurele verbeteringen te doen. Hij lost procesafwijkingen op door hiervan te leren en te borgen naar de toekomst. Het moet iemand zijn die niet wegloopt om zijn handen vuil te maken, lijken uit
de kast op te ruimen, orde op zaken te stellen.
Iemand met kennis, kunde ervaring van het vak die we kunnen gebruiken om als team in te zetten en verder uit te bouwen

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 15 april 09.00uur.
Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Harvey Nash B.V.
contactpersoon:
Lian Kuilman
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
3-5-2021
referentie:
ITC-382880/001
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
08-04-2021 16:08:33
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures