ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior projectmanager Geuzenveld Slotermeer.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP-er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functieomschrijving:
De komende 10 jaar vindt in Geuzenveld, Slotermeer een ingrijpende aanpak van diverse buurten plaats in het kader van het programma Ontwikkelbuurten. Op dit moment wordt gewerkt aan 25 projecten. Hierbij worden ca. 3.500 bestaande woningen aangepakt. Een deel wordt gerenoveerd en een deel gesloopt t.b.v. nieuwbouw. In totaal bedraagt de nieuwbouwopgave circa 5.500 woningen en diverse voorzieningen, waaronder een basisschool. Waar de vernieuwing in Geuzenveld al grotendeels is afgerond, is in Slotermeer de planvorming nog in volle gang. Hier wordt nu gewerkt aan 9 investeringsnota's. Vanuit de opgave van de ontwikkelbuurten wordt de vernieuwing breed bekeken (woningen, voorzieningen, openbare ruimte, parken, onderwijs, etc). De fysieke vernieuwing zal hand in hand gaan met het versterken van de sociale en sociaaleconomische aanpak in het gebied. Als overall projectmanager 'hang' je boven de projectmanagers en coördineer je de verschillende gebiedsontwikkelingen binnen Geuzenveld-Slotermeer en het daartoe te nemen Plaberum-besluiten.

Omschrijving werkzaamheden:
Werkzaamheden bestaan o.a. uit: - Deelname Strategieoverleg met corporaties (opdrachtgeversniveau); - Voorzitten intern kernteam gebiedsontwikkeling Geuzenveld, Slotermeer; - Informeren van en rapporteren aan ambtelijke opdrachtgever en stadsdeelbestuur; - Aanspreekpunt voor de projectleiders van de verschillende projecten; - Bewaken voortgang, (woningbouw) programma en grondexploitaties voor geheel Geuzenveld-Slotermeer;

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
Bij het Projectmanagementbureau verzorgen vakmensen het project-, programma- en procesmanagement in de stad. Zij doen dit voor sociale, fysieke en economische projecten en programma's. Daarnaast ontwikkelen zij samen met opdrachtgevers en maatschappelijke partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Het Projectmanagementbureau is een open, lerende en flexibele organisatie met ruim 450 medewerkers. Met talent als basis en diversiteit als kracht werken we samen aan de ontwikkeling en de toekomst van Amsterdam.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde universitaire opleiding op het fysiek domein, bijvoorbeeld TU bouwkunde, Sociale Geografie of Planologie.
4. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring als (senior) projectmanager in het fysiek domein.
5. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring binnen een ambtelijk-bestuurlijke organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de denk- en handelwijze van marktpartijen en corporaties.
2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met participatieprojecten.
3. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring en kennis met de herinrichting van wegen en andere infraprojecten.
4. De aangeboden kandidaat beschikt bij voorkeur over werkervaring binnen een G4 gemeente.
5. De aangeboden kandidaat is bij voorkeur in het bezit van additionele certificaten /diploma's - op het gebied van Project- en procesmanagement en Risicobeheersing.

Competenties
- Analytisch vermogen
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Relatiebeheer
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-09-2021
Duur: 31-08-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 03-08-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectmanager, fysieke domein, ambtelijke-bestuurlijke organisatie, G4-gemeente, procesmanagement, risicobeheersingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2021
referentie:
ITC-ICAP09843
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-07-2021 14:43:46