ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Senior adviseur Informatievoorziening ICT Aanbesteding Outsourcing.

Omschrijving aanleiding van de opdracht:
WSRL heeft het voornemen de generieke IT-Infrastructuur en het beheer op de generieke IT Infrastructuur uit te besteden aan een externe leverancier. Hiervoor is WSRL een aanbesteding gestart volgens de concurrentiegerichte dialoog. Het doel is de meeste geschikte leverancier te vinden en hiervoor worden een aantal fases doorlopen:
- Opstellen en publiceren van een selectieleidraad
- Voeren gesprekken met leveranciers in de dialoogfase
- Opstellen en publiceren van de inschrijvingsleidraad inclusief PVE
- Selecteren meest geschikte leverancier
- Gunning en contractering leverancier.
Om dit proces goed te doorlopen zijn diverse personen binnen de organisatie aangehaakt. Er ontbreekt echter een spin in het web, een senior informatieadviseur die de brug weet te slaan tussen techniek, outsourcing en de bijbehorende aanbesteding volgens concurrentiegerichte dialoog. Een professional die de organisatie kent, die weet hoe de hazen lopen en een positief kritische houding kan aannemen in het gehele proces.

Gewenst profiel:
WSRL is op zoek naar een Senior Adviseur Informatievoorziening ICT Aanbesteding Outsourcing. De geschikte kandidaat beschikt over het volgende functieprofiel:
- Afgeronde HBO/WO informatica, bedrijfskundige informatica of een daarmee vergelijkbare studie.
- Aantoonbare ervaring in het begeleiden van Europese aanbestedingen binnen de overheid.
- Aantoonbare ervaring in het begeleiden van aanbestedingen volgens de concurrentiegerichte dialoog.
- Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving zoals o.a. AVG en van relevante overheidsstandaarden zoals BIO.
- Aantoonbare kennis van kwaliteitsstandaarden volgens de ISO en ISAE normen.
- Aantoonbare ervaring en kennis van de overheidsprocessen, bij voorkeur waterschap processen, in relatie tot de informatievoorziening, aanbestedingen en outsourcing.

Omschrijving werkzaamheden:
- Mede opstellen selectieleidraad.
- Begeleiden dialoogfase.
- Opstellen objectieve dialoogverslagen.
- Mede bepalen scope aanbesteding.
- Mede inventariseren PVE onderdelen.
- Mede opstellen PVE.
- Mede opstellen Inschrijvingsleidraad.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding informatica, bedrijfskundige informatica of een daarmee vergelijkbare studie.
2. Je hebt minimaal 3 Europese aanbestedingen begeleid in de laatste 5 jaar binnen de overheid.
3. Je hebt aantoonbare ervaring en kennis van de overheidsprocessen in relatie tot de informatievoorziening, aanbestedingen en outsourcing.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het begeleiden van Europese aanbestedingen volgens de concurrentiegerichte dialoog.
2. Je hebt antoonbare kennis en ervaring met wet- en regelgeving en overheidstandaarden AVG en BIO.
3. Je hebt aantoonbare kennis van de ISO en ISAE normen.
4. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met waterschap processen, in relatie tot de informatievoorziening, aanbestedingen en outsourcing.

Competenties:
- Weet de organisatie op een prettige maar sturende wijze mee te krijgen, is organisatiesensitief.
- In staat op gelijkwaardig niveau met bestuurders, leidinggevenden en collega’s informatie op te halen, te delen en af te stemmen.
- Daadkrachtig, proactief en zelf startend. Zet zelf activiteiten in gang en monitort voortgang.
- Coachingsvaardigheden.
- Communiceert mondeling en schriftelijk goed.
- Accuraat en vakkundig en werkt gedisciplineerd en nauwgezet.
- Kan zowel goed zelfstandig als binnen een team functioneren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Tiel
Startdatum: 16-11-2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 8-16 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-10-2020
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 30-10-2020 in de middag

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Adviseur Informatievoorziening, aanbestedingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Tiel
provincie:
Gelderland
uurtarief:
Marktconform
start project:
16-11-2020
referentie:
ITC-ICS06671
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
8 uur
publicatiedatum:
15-10-2020 13:54:45