ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Senior adviseur Digitaal Informatiebeheer.

Omschrijving opdracht:
WSRL zoekt een adviseur en expert op het gebied van digitaal Informatiebeheer. De geschikte kandidaat beschikt over het volgende functieprofiel:
- afgeronde HBO/WO opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatievoorziening of een daarmee vergelijkbare studie;
- minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied als adviseur bij het (her)inrichten van het beheer van de digitale informatievoorziening en op het gebied van digitaal informatiebeheer en het begeleiden van de besluitvorming hierover. Dit staat duidelijk omschreven in het CV;
- aantoonbare ervaring met het inrichten van de governance voor digitaal informatiebeheer;
- kennis van wet- en regelgeving zoals o.a., Archiefwet, Wet Open Overheid en AVG en van relevante overheidsstandaarden zoals BIO, handreiking Vervanging, zaakgericht werken, en TMLO;
- aantoonbare kennis van en ervaring met applicaties en systemen op het gebied van digitaal informatiebeheer (DMS en RMS);
- aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met het spanningsveld van het toegankelijk en beschikbaar hebben van digitale informatie in de dagelijkse werkprocessen en de (verplichte) archieffunctie;
- aantoonbare ervaring op het gebied van projectuitvoering binnen het domein digitaal informatiebeheer;
- aantoonbare ervaring en kennis van de overheidsprocessen, bij voorkeur waterschapsprocessen, in relatie tot de informatievoorziening;
- ervaring met uitvoeren van risicoanalyses binnen het domein digitaal informatiebeheer is een pré;
- overall kennis van architectuurraamwerken en is bekend met het werken onder architectuur.

Het beheer van de digitale informatievoorziening van WSRL naar een hoger plan tillen is een veranderkundig vraagstuk. Veranderkundige vaardigheden en competenties zijn essentieel voor het slagen van het project. Daarom beschikt de kandidaat over de volgende competenties:
- weet de organisatie op een prettige maar sturende wijze mee te krijgen, is organisatiesensitief;
- in staat op gelijkwaardig niveau met bestuurders, leidinggevenden en collega’s informatie op te halen, te delen en af te stemmen;
- daadkrachtig, proactief en zelf startend. Zet zelf activiteiten in gang en monitort voortgang;
- in staat op praktische wijze vorm en inhoud te geven aan roadmap activiteiten zonder het ambitieniveau uit het oog te verliezen;
- coachingsvaardigheden (vakinhoudelijke coaching en coaching op de werkplek);
- communiceert mondeling en schriftelijk goed;
- accuraat en vakkundig en werkt gedisciplineerd en nauwgezet;
- kan zowel goed zelfstandig als binnen een team functioneren.

Werkzaamheden/taken:
De aangeboden kandidaat, ofwel de Senior Adviseur Digitaal Informatiebeheer moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- (Mede) ontwikkelen en uitwerken roadmap op digitaal informatiebeheer.
- Inrichten en uitvoeren activiteiten en projecten op de roadmap. Deze activiteiten en projecten hebben naar verwachting betrekking op:
a. de governance en spelregels van digitaal informatiebeheer;
b. proces en sturing, optimaliseren van digitaal informatiebeheer in de werkprocessen;
c. de applicatieve ondersteuning en de content van digitaal informatiebeheer;
d. gebruik en gedrag;
e. draagvlak voor visie en activiteiten op de roadmap bewerkstelligen binnen de gehele organisatie zowel bestuurlijk als in de operatie.
- Inhoudelijk adviseren en begeleiden/coachen van de projectgroepleden zodat de kennis over digitaal informatiebeheer binnen WSRL is geborgd. Coachingvaardigheden inzetten om in processen en projecten het nieuwe digitale werken te introduceren en te borgen.
- Advies geven over afhankelijkheden met andere, gerelateerde ontwikkelingen.
- Advies geven voor succesvolle implementatie van de roadmap activiteiten en de verandering.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatievoorziening of een daarmee vergelijkbare studie.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met digitaal informatiebeheer in een overheidsomgeving.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in veranderingsprojecten, op het gebied van digitaal informatiebeheer (het inrichten of optimaliseren van digitaal informatiebeheer in een verandertraject).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring in het vakgebied als adviseur bij het (her)inrichten van het beheer van de digitale informatievoorziening.
2. Je hebt ervaring met begeleiding van de besluitvorming bij het (her)inrichten van het beheer van de digitale informatievoorziening.
3. Je hebt ervaring in de rol van verantwoordelijke projectleider met of als uitvoerder/realisator van het inrichten van de governance voor digitaal informatiebeheer.
4. Je hebt kennis van en ervaring met applicaties en systemen op het gebied van digitaal informatiebeheer (DMS en RMS).
5. Je hebt kennis, ervaring en affiniteit met het spanningsveld van het toegankelijk en beschikbaar hebben van digitale informatie in de dagelijkse werkprocessen en de (verplichte) archieffunctie.
6. Je bent in uitvoering of als projectleider betrokken geweest veranderprojecten waarbij zowel individuele gedragswijziging als een verandering bij een collectief (team, organisatie) is gerealiseerd.
7. Je beschikt over coaching vaardigheden. Inhoudelijke coaching/kennis overdracht en coaching van individuele medewerkers en teams in het toepassen van afspraken op gebied van digitaal informatiebeheer
8. Je hebt ervaring met uitvoeren van risicoanalyses binnen het domein digitaal informatiebeheer.
9. Je biedt toegevoegde waarde in relatie tot de gevraagde functie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Tiel
Startdatum: 14 november 2019
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 29 oktober 2019, 9.00 – 12.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: informatie, beheer, adviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Tiel
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
14 november 2019
referentie:
ITC-ICBO03676
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
10-10-2019 10:24:10