ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Technische Applicatiebeheerder.

Omschrijving afdeling:
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De NCTV beheert tijdelijk een applicatie en een infrastructuur om informatie beschikbaar te stellen aan internationale partners ter bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme . Voor het tijdelijke beheer en de overdracht naar de toekomstige beheerder van de applicatie en infrastructuur is de NCTV op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder. Als Senior Technisch Applicatiebeheerder draag je bij aan het beheer en de ontwikkeling van het systeem en daarmee aan de veiligheid van Nederland en Europa.

Omschrijving werkzaamheden:
Als Senior Technisch Applicatiebeheerder maak je onderdeel uit van het Scrum Team en ben je verantwoordelijk voor de uitrol en het applicatiebeheer van infrastructuur componenten. Jouw kennis van en ervaring met technisch applicatiebeheer draag je over aan de medewerkers van de toekomstige beheerorganisatie. De Senior Technisch Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:
- Applicatiebeheer van de componenten uit de centrale infrastructuur (PNOC).
- Verzorgen van deployment en distributie van applicatie updates.
- Beheer van PKI infrastructuur voor zowel applicatie als netwerkcomponenten.
- Ondersteunen van de overdracht van de huidige oplossing naar toekomstige beheerder inclusief het ondersteunen bij de uitwerking van bijbehorende applicatiebeheer vraagstukken.
- Ondersteunen van de technisch applicatiebeheerders van nieuw aan te sluiten partners.
- Op verzoek ondersteunen van het NL applicatiebeheerteam met applicatiebeheer vraagstukken.
- Het actief deelnemen aan de Scrum team overleggen.
- Ondersteuning van applicatiebeheerders van aangesloten partners voor de correcte werking van de ontwikkelde applicatie.

Interviewcriteria:
1. Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen).
2. De mate waarin uit het gesprek blijkt dat werkervaring solide basis is voor het uitvoeren van de opdracht.
3. Past binnen het team:
- Teamplayer.
- Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen een klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken).
- Meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen.
- Kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten.
- Gemotiveerd om bijdrage te leveren aan projectresultaat.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent voor gemiddeld 8-16 uur per week tot 31 december 2020. Afhankelijk van de werkzaamheden in een bepaalde week zal de inzet 8 uur of 16 uur zijn. Dit wordt in overleg met de projectleider besproken. Je moet hier flexibel mee om kunnen gaan. Het is uitsluitend mogelijk om het werk te verrichten op de klantlocatie in Den Haag. Thuiswerken is niet mogelijk.
2. Je bent beschikbaar per 1 januari 2020.
3. Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in technisch applicatiebeheer op senior beheer niveau (build, operate, maintain, lifecycle ervaring). Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Ansible. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig inrichten van PKI infrastructuur componenten. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
6. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig inrichten van messaging systemen voor de ondersteuning van AS4 of EBMS berichten verkeer. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
7. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten en beheren van Linux, Windows Server en VMware vSphere. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
8. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Docker. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
9. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met zelfstandig applicatiebeheer van een applicatie die gebruik maakt van Elasticsearch. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met zelfstandig applicatiebeheer van een applicatie die gebruik maakt van Elasticsearch.
2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met zelfstandig applicatiebeheer van een applicatie die gebruik maakt van Ansible.
3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Ubuntu.
4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het applicatiebeheer van applicaties die moet voldoen aan de “Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst” (BIR) en/of het “Voorschrift Informatie Beveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie” (VIR/BI) en/of vergelijkbare Europese voorschriften.
5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig inrichten van messaging systemen voor de ondersteuning van AS4 of EBMS berichten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-01-2020
Duur: 12 maanden (31-12-2020)
Optie op verlenging: ntb
Inzet: 8-16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 47

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Technische Applicatiebeheerder, Senior, Technische, Applicatie, beheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2020
referentie:
ITC-ICI03882
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
04-11-2019 14:04:24