ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder.

Omschrijving opdracht:
De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling:
Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 60.000 gebruikers.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan.
Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding.
Uitvoeren van release scripting op de OTAP.
Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen.
Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten.
Het onderhouden van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen.
Het definiëren en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten.
Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden.
Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten.
Beheren functionele en technische applicatie configuratie.
Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers.
Releases
Monitoring

Contacten:
Samenwerking met andere scrumteams, Systemteam, Platformteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. De kandidaat heeft minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding.
2. Kandidaat heeft ervaring met het breed participeren in ondersteuning (Multidisciplinair
3. Kandidaat heeft ervaring met continuous deployment / continuous release.
4. Kandidaat heeft ervaring met Agile werken in een complexe geschaalde omgeving.
5. Aantoonbare kennis en ervaring met Java troubleshooting
6. Bereid om te participeren in Piketdiensten.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met het breed participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle, SOA Suite 12c een wens is.
2. Bij voorkeur heeft de Technisch Applicatie beheerder eerder ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie.
3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol.
4. Bij voorkeur heb je kennis van Android APK.
5. Bij voorkeur heb je kennis van integratie en ketens.

Competenties
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.
- Overtuigingskracht: Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
- Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Odijk
Startdatum: 11-04-2022
Duur: 31-03-2023
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-01-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Technisch Applicatiebeheerder, Senior, Technisch, ApplicatiebeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
11-04-2022
referentie:
ITC-ICAP12380
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2022 14:33:55