LINKIT is een IT-dienstverlener en al ruim 21 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

Functieomschrijving:

1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

- Het ontwikkelen van oplossingsalternatieven om gewenste situaties in de informatievoorziening te bereiken;

- Het doen van aanbevelingen, rekening houdend met beslissingscriteria;

- Het ontwerpen van de dialoogstructuren voor interactieve informatiefuncties en van de structuren van de applicatieprogramma's van "batch" informatiefuncties;

- Het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;

- Het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen (bouwstenen);

- Het specificeren van invoer;

- Het ontwerpen van opslag, uitvoer en presentatie;

- Het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van onderdelen (bouwstenen) van informatiesystemen;

- Het controleren van de werking van informatiesystemen conform de functionele en technische specificaties (testen);- Het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;

- Het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging naar concrete procedures voor beveiliging van apparatuur, applicatieprogrammatuur, gegevensverzamelingen en documentatie;

- Het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties, met behulp van parameters;

- Het bepalen van de waarden van parameters om de gewenste aanpassingen voor de verwerking te realiseren;

- Het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.

2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:

- Het, in de vorm van systeemtestplannen, opstellen/beschrijven van de uitgangspunten van testen, de testgebieden, de testomgevingen en de te gebruiken testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;

- Het specificeren van testgegevens, startsituaties en uitvoerverwachtingen per testgebied;

- Het beheren van systeemtestplannen;

- Het uitvoeren van tests en het toetsen van informatiesystemen aan de functionele en technische specificaties;

- Het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;

- Het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;

- Het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;

- Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;

- Het beoordelen van de aspecten correctheid, (interne) consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;

- Het inventariseren, analyseren en bepalen van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;

- Het opstellen van plannen van aanpak voor conversies;

- Het uitwerken van migratiestappen en het formuleren van de consequenties in termen van organisatie (structuur en procedures), materieel en financiën, personeel (kwantiteit en kwaliteit), technische infrastructuur, opleiding en voorlichting;

- Het afstemmen van de plannen met het betrokken management.

3. Analyseert en lost storingen op, door:

- Het analyseren van problemen/productieverstoringen in informatiesystemen (in productieomgevingen);

- Het richting geven aan het verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met leveranciers van hard- en software;

- Het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;

- Het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;

- Het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;

- Het bewaken van de voortgang van probleem afhandelingsprocessen.

4. Verzorgt kennisoverdracht, door:

- Het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;

- Het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;- Het onderhouden van gebruikershandleidingen;

- Het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen en productieprocessen in productiehandleidingen;

- Het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen en over (project-)opdrachten en hun resultaten.Functie-eisen:

  • Je hebt tenminste 3 jaar kennis van computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen.
  • Je hebt tenminste 3 jaar kennis van ITTIL ASL en BISL frameworks
  • Je hebt tenminste 3 jaar programmeerervaring (incl compileren, testen en implementeren)
  • Je hebt tenminste 3 jaar ervaring op het gebied van kwaliteitsborging
  • Je bent minimaal 38 uur beschikbaar en hebt een afgeronde HBO opleiding


Bedrijfsinformatie:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Voor deze functie is een MIVD-screening vereist. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Chiara Kuijs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:

uurtarief:

start project:
03-08-2020
referentie:
ITC-0012963
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
38 uur
publicatiedatum:
20-04-2020 10:47:01