ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeemontwikkelaar.

Omschrijving opdracht:
1. Ontwikkelt bouwstenen (stories) en/of componenten op basis van de functionele wensen ten behoeve van de inrichting van het Service Management Platform
- het bouwen van nieuwe stories;
- het aanpassen van bestaande stories;
- het opstellen van testscenario's;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;
- het bewaken van de samenhang tussen de stories;
- het documenteren van de stories op functioneel en technisch niveau;
- het vaststellen van de kwaliteitseisen waaraan de technische implementatie van stories behoort te voldoen;

2. Ondersteunt de implementatie van het Service Management Platform
- Begeleidt workshops en demo's ten behoeve van de gevraagde functionaliteiten en wensen;
- Verzorgt trainingen en kennissessies rondom de geïmplementeerde functionaliteiten;

3. Bewaakt de technische inrichtingsvoorwaarden en de architectuurprincipes
- het afstemmen tussen zowel de business als de technische disciplines;
- het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting, impactanalyses en vooronderzoeken;
- het opstellen van de technische story beschrijvingen;
- het feedback geven over best-practices rondom de gestelde functionele wensen en eisen.

4. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen (stories) van het Service Management Platform.
- adviserend rondom best-practices voor de verschillende bouwstenen (stories)

5. Ondersteunt de bewaking van de voortgang rondom de implementatie van het Service Management Platform
- Voortgangsrapportages vanuit het projectteam richting de projectleider;
- Doet voorstellen om de totale voortgang te versnellen en evt. de impact van issues te verkleinen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt tenminste 2 jaar aantoonbaar ervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 gebruikers)
2. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met het inrichten van platformen ter ondersteuning van bedrijfsprocessen
3. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met het vertalen tussen functionaliteiten (wensen) naar systeemoplossingen
4. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar
5. Je hebt kennis van ITILv3 (Foundation)
6. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en werkt tenminste 5 jaar op HBO werk- en denkniveau

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt specifieke on-premise ServiceNow implementaties begeleid/ontwikkeld (aantoonbaar in cv)
2. Je bent SCRUM/AGILE gecertificeerd en in cv aantoonbaar werkervaring in Agile opdrachten
3. Je hebt een brede kennis van het ServiceNow platform en kan als adviseur en trainer optreden ter begeleiding van de organisatie
4. Je hebt ervaring in organisaties waar ITIL ook in de praktijk toegepast wordt
5. Je hebt ervaring met het werken in een grote overheidsorganisatie (met groot wordt bedoeld > 25.000 FTE'ers).
6. Je hebt kennis van ITILv3 lifecycle modulen
7. Je hebt tenminste een afgeronde HBO opleiding
8. Je bent in het bezit van ServiceNow Foundation Certificaat
9. Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van requirements. Dit dient te blijken uit het CV.

Inzet Periode:
Schatting 1590 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1590 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1590 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: systeem, ontwikkelaarOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening
referentie:
ITC-ICBO03413
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-09-2019 10:59:13