ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Strategische Planner.

Omschrijving opdrachtgever:
Voor de uitvoering van herstel aan het wervengebied in Utrecht zijn we op zoek naar een senior strategisch planner. Het wervengebied is het kloppend hart van Utrecht. Het programma Wervengebied in Utrecht staat voor de opgave het gehele wervengebied veilig, functioneel en met behoud van erfgoed te herstellen. Als onderdeel van het programma is het uitvoeringsteam op zoek naar een senior strategische planner die in staat is bestuurlijke concepten en (omgevings)belangen te vertalen naar een praktische uitvoering. En omgekeerd de mogelijkheden, onmogelijkheden en risico’s van de uitvoering weer te geven op zoek gaat naar de kansen zodat op projectniveau en programmaniveau duidelijk is wat er speelt en heldere keuzes kunnen worden gemaakt.
Het project heeft te maken met grote complexiteit door het aantal betrokken partijen, een zich ontwikkelende organisatie én kaders en wordt gerealiseerd in een omgeving met veel dynamiek, monumentale waarde en archeologische onzekerheden. De urgentie van aan elkaar grenzende onderdelen is soms heel groot en dan weer minder groot, waardoor het werkgebied versnipperd, terwijl efficiëntie en effectiviteit belangrijk zijn om de projecten in het gebied beheersbaar te houden.

Omschrijving werkzaamheden:
De werkzaamheden hebben een direct en groot effect op de leefbaarheid in de binnenstad.
Keuzes worden voorgelegd door scenario’s inzichtelijk te maken en besluiten worden verwerkt naar en praktische aanpak. Hierbij wordt geschakeld tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Relaties tussen de onderdelen worden onderzocht op de essentie, wenselijkheid en realisme.
De planning is de leidraad van het uitvoeringsteam. De planning biedt de flexibiliteit op korte termijn en houvast en richting voor de lange termijn. De planner versterkt het draagvlak voor de aanpak en gestelde prioriteiten in het uitvoeringsteam en programma.
Kortom een planning als communicatiemiddel de strategisch planner input van verschillende abstractieniveaus omzet in stuurinformatie voor het project en advies voor het programma.
Conceptueel denken en de vertaling kunnen maken naar de praktijk.

Gewenst profiel:
- Je kan een strategische planning, scenario planning en besluitvorming processen opstellen en laten eindigen met concrete doelstellingen.
- Je bent analytisch ingesteld, sterk in oplossingsgericht werken en denken en je bent in staat te handelen vanuit verschillende disciplines.
- Kan complexe vraagstukken inzichtelijk maken.
- Ervaring met werken in bestuurlijke/politieke omgeving.
- Je hebt ruime ervaring met Excel en andere data gerelateerde systemen en je bent handig in het visueel maken van deze data in planningstools.
- Je kan coachen in de vorm van begeleiden van nieuw aangestelde (junior) planners die de gehele breedte van het vak dienen te leren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal een HBO opleiding.
2. Je hebt kennis/ervaring op het gebied van Samenwerken in multidisciplinaire teams.
3. Je kennis/ervaring op het gebied van planningen in programma’s (bundelingen van diverse projecten).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 1-5-2021
Duur: tot 31-12-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 12 -16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-4-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Strategische Planner, Senior, Strategische, PlannerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
1-5-2021
referentie:
ITC-ICG08396
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
08-04-2021 16:12:39