ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Strategisch Adviseur Omgevingswet.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen

Omschrijving programma:
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De implementatie van de Omgevingswet is in volle gang voor de inwerkingtreding. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 70 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.
Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: ‘Omgevingsplan’; ‘Omgevingsvisie, programma en beleid’, ‘Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet’, ‘Financiële en structurele effecten’, ‘Vergunnen, Toezicht en Handhaven’; ‘Bekend maken, beschikbaar maken, toepasbaar maken’ en ‘Leveranciersmanagement’.

Omschrijving opdracht:
Je gaat aan de slag als strategisch adviseur binnen het programmateam Omgevingswet.
Vanuit deze functie rol ga je aan de slag met twee aandachtsgebieden:
- Het coördineren van activiteiten om de bestuurlijke “awareness” rondom de Omgevingswet te vergroten (o.a. door gespreksrondes in het land). De invoering van het nieuw wettelijk en digitaal stelsel voor het omgevingsrecht vraagt om bestuurlijke ambities en strategische keuzes die richtinggevend zijn voor de uitwerking in regels en systemen. Met nog een jaar te gaan tot de invoering van de Omgevingswet, is bestuurlijke betrokkenheid essentieel om de Omgevingswet in te voeren.
- Het bieden van strategisch advies aan het programmamanagement. Denk hierbij aan advies t.a.v. de samenwerking met interbestuurlijke partners en externe stakeholders zoals de G6, G40, taskforce en Netwerk Managers Omgevingswet. Je bent een algemeen sparringpartner voor het programmamanagement en je vervult een rol als “verbindingsofficier” richting externe partijen.

Omschrijving werkzaamheden:
Het coördineren en zelf uitvoeren van de activiteiten rondom bestuurlijke betrokkenheid (in afstemming met de regionale implementatiecoaches en overige teamleden).
- Het monitoren van- en het acteren op- de bestuurlijke betrokkenheid op het gebied van de Omgevingswet.
- Het deelnemen aan het coördinatorenoverleg van het programma Omgevingswet VNG waarin de (kwartaal)planningen, voortgang en resultaten alsmede afhankelijkheden en knelpunten worden besproken.
- Het bieden van strategisch advies aan het programmamanagement van het programma Omgevingswet.
- Het verbinden van VNG met interbestuurlijke partners en externe stakeholders op het gebied van de Omgevingswet (uitwisselen van kennis en ervaringen). Op niveau van uitvoering tot directie

Resultaat van de opdracht:
- Bestuurlijke betrokkenheid ten aanzien van de Omgevingswet is vergroot. VNG faciliteert gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, die door gemeenten zelf moet plaatsvinden.
- De verbinding en samenwerking tussen de VNG en interbestuurlijke partners en externe stakeholders is verder versterkt.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
2. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als manager en/of directeur binnen een gemeentelijke organisatie.
3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
4. Je hebt aantoonbare interbestuurlijke werkervaring vanuit gemeenten, het Rijk en/of koepels.
5. Je hebt aantoonbaar netwerk met gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals de G6 en de G40, toelichting in motivatiebrief.
6. Je hebt aantoonbare werkervaring met het verbinden van organisaties en samenwerkingsverbanden, zowel op regionaal als op landelijk niveau.
7. Je maakt voor deze opdracht gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een relevant netwerk (met relevant netwerk wordt bedoeld: een netwerk bestaande uit personen die binnen het fysieke domein werken (zoals beleidsmedewerkers, programmamanagers en/of directeuren die werkzaam zijn met de Omgevingswet of binnen beleidsterreinen werkzaam zijn zoals milieu, infrastructuur, geluid, water, natuur, bodem, etc.)) binnen:
a. Gemeenten
b. Interprovinciaal Overleg
c. Vereniging Nederlandse Gemeenten
d. Unie van Waterschappen
e. Ministeries
2. Je hebt aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur voor:
a. ambtenaren
b. directie
c. bestuurders
Met betrekking tot de Omgevingswet.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring als verbindingsofficier of een soortgelijke functie.

Competenties:
- Bestuurlijke sensitiviteit
- Communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
- Analytisch
- Samenwerkingsgericht
- Omgevingsbewust (intern en extern)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Thuis/Den Haag
Startdatum: 04-01-2021
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 16-20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 08-12-2020, tussen 11.30 en 14.30 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Strategisch Adviseur Omgevingswet, Gemeente, G6OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
thuis/Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
04-01-2020
referentie:
ITC-ICS06990
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
20-11-2020 14:22:56