ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Software Engineer.

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebbenheel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak,beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de BasisregistratieAdressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het Openbaar Register Kadaster (OR) bevat alle akten (als pdf-documenten). In het Kadaster Pdf Services (KPS) DevOps team zijn de PDF services ontwikkeld om de kwaliteit van het Openbare Kadaster Archiefte kunnen waarborgen en uniform te realiseren. Met de KPS services zijn de akten gevalideerd, geconverteerd of ge-OCR-ed, voordat ze geregistreerd worden in het Kadaster OR. Het KPS DevOps team is op zoek naar een senior software engineer om de functionaliteit van de huidige PDF services (PDF Validator, PDF Convertor, PDF OCR)te beheren en uit te breiden. We willen eenzoekengine met ElasticSearch ontwikkelen, om de ge-OCR-de akten te kunnen doorzoeken op kenmerken en/of tekstfragmenten. De zoek-resultaten worden ook gekoppeld metBRK-data (basis registratie kadaster).Deze nieuwe functionaliteit wordt ook primair gebruikt in de APG service van het Kadaster. Wij maken gebruik van JAVA, Kubernetes, Wiremock, Spring Boot Framework, Postgres, MinIO, PDF library’s (Conversie, Validatie, OCR), ElasticSearch, Splunk, Jira, ServieNow, GIT, Cucumber, Rest en Soap.

Opdrachtomschrijving
De java-ontwikkelaar maakt het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijke software componenten (code). Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
-Ontwikkelen nieuwe applicaties binnen het bestaande landschap van microservices;
-Ontwerpkeuzes motiveren en toelichten;
-Je ontwikkelt nieuwe applicaties en functies en bent daarbij betrokken in het hele proces: ontwerpen, ontwikkelen, testen en documenteren;
-Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Jenkinsfiles, Kubernetes en Docker);
-Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
-Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster.

Taken
-Ontwikkelen en beheren van Kadaster PDF functionaliteit en van de front-end code (Angular 11+);
-Ontwikkelen van microservices o.b.v. Spring Boot ;
-Ontwikkelen van front-end o.b.v. Angular i.c.m. Bootstrap;
-Onderhouden van Postgresql database met Postgis extentie schema’s middels Liquibase;
-Automatiseren van deployments m.b.v. Jenkins, Kubernetes, Docker;
-Ondersteunen bij testautomatisering;
-Het draaien van performancetests met Jmeter;
-Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);
-Deelnemen in de Java community;
-Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. De kandidaat is inzetbaar vanaf 10 april 2023 of zo spoedig mogelijk tot en met 9 april 2024 voor 36-40 uur
2.Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
3.Taalniveau Nederlands minimaal B2.
4.Minimaal 5 jaar ervaring als Java software engineer.
5.Minimaal 3 jaar ervaring met Angular.
6.Minimaal 3 jaar ervaring met:
- Continuous Integration/Delivery en Maven, Jenkins, SonarQube, Git, Github, Docker, Kubernetes, Jira, Artifactory;
- Het werken in een scrum team;
- Webservices, XML, JSON, REST;
- CQRS;
- PostgreSQL, PostGIS.
7.Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je geeft een beschrijving van aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
2. Je beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe je deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
3. Jetoont duidelijk aan welke wijze de door jouw geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 10-04-2023
Duur: 09-04-2024
Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden
Inzet: 36 - 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 27 maart 2023
Sluitingstijd: 9.00
Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 3 april 2023 in Apeldoorn of via Teams.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Software EngineerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
10-04-2023
referentie:
ITC-ICAP21459
duur opdracht:

uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
15-03-2023 14:32:04