ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Software Developer.

Omschrijving opdracht:
Bij de Nationale Politie wordt momenteel een modern en robuust Big Data Platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de politieorganisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons politiewerk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams! Ons qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele Nationale Politie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar).

Doelstelling:
Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar senior Java developers met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je gedraagt je als ervaren software developer van big data applicaties in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties.
- Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.
- Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
- Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
- Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
- Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
- Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
- Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.

Omschrijving taken:
Als ervaren software developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten:
- Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis
- Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied
- Test driven development (TDD) en test automation
- Networking en security
- Functioneel programmeren / Objectoriëntatie
- Datastructuren
- Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving.

Leidinggevende taken:
Je moet in staat zijn om een rol te kunnen vervullen als technische lead op een traject.

Contacten:
Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Let op:
De voertaal binnen de politie is Nederlands. Kandidaten dienen de Nederlandse taal dan ook te beheersen in zowel woord als schrift.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 11-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar werkervaring als Software developer, waarvan minimaal 3 jaar als Senior software developer.
3. Je hebt in afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen in Java.
4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Agile-, Continuous Delivery- en DevOps werken.
5. Je hebt in de de afgelopen 3 jaar, aantoonbare werkervaring met Spring Framework, Microservices, én onderhoud en support op de door jouw/-team ontwikkelde applicaties die in productie draaien.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring met front-end programmeertalen en frameworks:
- HTML5;
- JavaScript;
- CSS3;
- Angular 2+;
- Typescript.
2. Je hebt werkervaring met de volgende concepten:
- OAuth
- OWASP
- REST
- JSON
- Reactive Programming.
3. Je hebt werkervaring met de volgende programmeertalen en omgevingen:
- Java 8+;
- Linux.
4. Je hebt werkervaring met de volgende (gedistribueerde) databases:
- DBMS’en;
- SQL;
- NoSQL;
- MongoDB;
- Cassandra;
- MySQL/Galera;
- Elasticsearch.
5. Je hebt werkervaring met Spring Framework en Spring Boot 2+.
6. Je hebt werkervaring met de volgende toolings:
- Git;
- Jenkins;
- Maven;
- Nexus;
- Sonar;
- Keycloak.
7. Je hebt werkervaring met:
- Test driven development (TDD) en test automation;
- Networking en security;
- Objectoriëntatie;
- Datastructuren.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 11-05-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-01-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 5/6

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Software Developer, Senior, Software, DeveloperOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
11-05-2020
referentie:
ITC-ICI04551
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-01-2020 15:47:30