ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Software Developer.

Omschrijving opdracht:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde, van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Gedreven NFI professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan 30 onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De samenleving en de media zijn zeer geïnteresseerd in ons werk en volgen het enthousiast en kritisch. Handhaving van kwaliteitsbewustzijn, accreditatie en innovatie is van levensbelang voor ons. Wij zijn dan ook een voortdurende lerende en zich verbeterende organisatie. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing en vervolging, en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Omschrijving afdeling:
De divisie Biologische Sporen (BiS) telt rond de 110 medewerkers, georganiseerd in zeven teams. Het zaakonderzoek vraagt een goede samenwerking tussen de teams waarbij informatie en monsters snel en betrouwbaar worden overgedragen. De wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van moleculaire methoden en genoom-kennis hebben het forensisch onderzoek sterk beïnvloed en de tool box binnen het forensisch DNA en RNA onderzoek enorm uitgebreid. Het team Ondersteuning binnen de divisie levert ondersteuning op het gebied van Administratie, Logistiek, Kwaliteit, Planning & Control, Intake van zaken en ICT. Daarnaast behoren ook de project- en programmamanagers - die actief zijn op het gebied van Research & Innovatie - tot het team Ondersteuning. Er wordt gewerkt aan diverse software tools ter ondersteuning/data analyse/interpretatie en automatisering van werkprocessen binnen het DNA profileringsproces. Binnen het team krijgt iedereen de ruimte voor het inbrengen van nieuwe ideeën om producten voor opsporing en bewijsvoering te verbeteren. Problemen pakken we zelfstandig aan, maar we helpen en versterken elkaar ook waar nodig, bijvoorbeeld met code reviews of pair programming. Het team heeft een fijne, open en informele sfeer.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Voor twee projecten dient een software webapplicatie ontwikkeld te worden in Java die als doel heeft snel DNA onderzoek vanaf plaats delict tot laboratorium omgeving te ondersteunen door een basis te bieden in:
- Registratie zaaksgegevens.
- Registratie spoorgegevens.
- Een forensische triagetool om hiermee het meest geschikte onderzoekstraject te kunnen vaststellen voor sporenmaterialen op een plaats delict (zowel voor gebruik in een mobiele app applicatie als ook als onderdeel van de webapplicatie).
- Een tool voor het koppelen van spooridentificatienummers met laboratorium monsternummers.
- Doorgifte van geregistreerde data naar mobiele analyse apparatuur en het NFI informatiesysteem.
- Het ontwikkelen van een rapportagetool.

Omschrijving werkzaamheden:
Als senior software-developer Java maakt je voor deze opdracht onderdeel uit van een groep medewerkers binnen Ondersteuning die zich met ICT-gerelateerde zaken bezighoudt. Je speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van de benoemde web/app applicatie. Je draagt er verder toe bij dat je zelf en de groep open en transparant zijn over wat ze doen. De werkzaamheden bestaan uit:
- Ontwikkelen en valideren van de nieuwe rapportagetool in het forensisch werkproces.
- Het samenwerken met de inhoudsdeskundige onderzoekers in het project.

Beoordelingscriteria interview:
1. Houding, persoonlijkheid en omgevingssensitiviteit van de kandidaat passen bij de organisatie en het team waarin hij/zij werkzaam zal zijn:
- Werkt projectmatig
- Teamspeler
- Communiceert open en eerlijk
- Stressbestendig
- Flexibel
2. Je kan praktische voorbeelden geven hoe in het verleden de kennis van en ervaring met Java is ingezet bij eerdere opdrachten en toont hiermee jouw ruime kennis en ervaring met Java aan.
3. Je kan praktische voorbeelden geven hoe in het verleden de kennis van en ervaring met Agile is ingezet bij eerdere opdrachten en toont hiermee jouw ruime kennis en ervaring met Agile aan.
4. Je kan met een sprekend voorbeeld zijn/haar passie voor het programmeervak toelichten.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de duur van het project local DNA.
2. Je hebt een technische opleiding HBO/WO gevolgd, bij voorkeur Informatica of Software Engineering.
3. Je hebt minimaal 5 jaar ontwikkelervaring met Java, dit is duidelijk aantoonbaar terug te zien in het CV.
4. Je hebt minimaal 3 jaar ontwikkelervaring met Spring, Spring boot en Spring security, dit is duidelijk aantoonbaar terug te zien in het CV.
5. Je hebt minimaal 3 jaar ontwikkelervaring met JavaScript en frontend frameworks zoals jQuery, SensA of gelijkwaardig, dit is duidelijk aantoonbaar terug te zien in het CV.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van mobiele apps, dit is duidelijk aantoonbaar terug te zien in het CV.
7. Je hebt aantoonbare praktische ervaring met het gebruik van de ontwikkeltools uit de Atlassian suite (Jira, Confluence, Bitbucket) , dit is duidelijk aantoonbaar terug te zien in het CV.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent beschikbaar binnen 4-5 weken.
2. Je hebt minimaal 5-7 jaar relevante ervaring met Java.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met een Agile ontwikkelproces en kan dit toepassen.
4. Je hebt ervaring met git en kan hier zelfstandig mee werken, dwz:
A. Je kunt branches aanmaken.
B. Je kunt wijzigingen committen en pushen.
C. Je kunt merge conflicten oplossen.
5. Je hebt aantoonbare ervaring met (reverse) engineering en/of het ontwikkelen van (forensische) software (dit betreft alleen opdrachten van minimaal 1 maand).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm indicatie oktober 2019
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ntb
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Software Developer, Senior, Software, DeveloperOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm indicatie oktober 2019
referentie:
ITC-ICI03418
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-09-2019 12:08:10