ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Security Architect.

Omschrijving opdracht:
Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein.
FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft.
FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken.

Ons concrete doel:
Alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om informatie gestuurd optreden mogelijk te maken.
Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden.
Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein.
FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren.
Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen.
Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.
De werkzaamheden worden verricht binnen het Design & Prototype Centre (DPC) binnen het Duits-Nederlandse programma Tactical Edge Networking (TEN).
Het Nederlandse deel van het DPC is ondergebracht binnen programma-organisatie Foxtrot.

De aard van de werkzaamheden waarvoor de specifieke capaciteit wordt benodigd:
a. Opstellen van de security architectuur voor de ontwikkeling van een toekomst gericht draadloos/transmissie netwerkarchitectuur;
b. Het opstellen van aanbevelingen voor algemene ICT security principes en richtlijnen;
c. Ondersteuning aan de programma organisatie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie over draadloze netwerken / transmissienetwerken.
d. Het inventariseren van eisen en wensen van de operationele gebruikers;
e. Het definiëren en ontwerpen van de beveiligingsaspecten voor het mobiele- en uitgestegen (optreden te voet) domein;
f. Vormgeven en afbakening van oplossingen;
g. Het beoordelen en selecteren van hulpmiddelen;
h. Begeleiden van ontwikkelprojecten voor de inpassing van security oplossingen;
i. Regisseren beeldvorming bij belanghebbenden.
j. Deelname aan- en organiseren van verschillende (internationale) werkgroepen en overlegfora.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen van informatiesystemen.
2. 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Informatiebeveiliging gericht op bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technische IT infrastructuur.
3. 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van technische infrastructuur (middleware, workflow, messaging, etc.
4. De kandidaat is minimaal 32 u p/w beschikbaar.
5. een afgeronde HBO-opleiding.
6. goede beheersing van de Nederlandse (minimaal B2-niveau) en Engelse (minimaal niveau: Oxford C-1) taal, zowel spraak als schrijven.
7. bereid om op incidentele basis (circa 3-5 maal per jaar) voor korte periodes (2 à 3 aaneengesloten dagen) af te reizen naar het buitenland.
(n.b. Gedurende de COVID pandemie worden deze bijeenkomsten in principe online uitgevoerd.)

Functie wensen (gunningscriteria):
1. ervaring op het gebied van het opstellen en implementeren van IT security maatregelen in draadloze IT netwerken (op het gebied van transmissie systemen).
2. ervaring op het gebied in de advisering en toepassing en encryptietechnologie (VPN, IP, HAIPE, Payload encryptie) voor de beveiliging van draadloze IT netwerken.
3. kennis van architectuurmethodieken, technieken en EA tooling (TOGAF9.1, ArchiMate 2.1, ARIS (of vergelijkbaar).
4. kennis en werkervaring te met het definiëren van architecturen, roadmap & lifecycleplannen voor Command & Control systemen van Defensie.
5. beschikt over relevante certificeringen mbt IT-Security, zoals Certified Information Systems Security Professional (CISSP) of vergelijkbaar.
6. De kandidaat beschikt over relevante certificering(en) mbt architectuur HBO opleiding gericht op architectuur, cyber security en/of informatie technologie

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie:Amersfoort en Offsite
Startdatum: Na goedkeuring screening. Kandidaat is bij voorkeur over 6/8 weken pas beschikbaar of heeft 1 maand opzegtermijn
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja 3x 12 maanden
Inzet: 32 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 18-10-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ZSM na beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Mike Soedito
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amersfoort
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Markt conform
start project:
na screening ZSM
referentie:
ITC-202100034
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
14-10-2021 11:46:44