Senior Scrummaster, Amsterdam

Omschrijving:
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Scrummaster.

De Opdrachtgever:
ASP is een programma dat door meerdere organisatieonderdelen wordt ondersteund. De aansturing wordt gedaan door de projectmanager. De scrumteams zijn samengesteld uit meerdere relevante disciplines.

Gemeentelijke Organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
ASP heeft als doel om een centraal loket in te richten waar medewerkers van de gemeente Amsterdam terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van ICT, P&O, Financiën, Facilitair, etc. Op dit moment zijn er meerdere loketten en weten medewerkers niet waar zij met hun vraag terecht kunnen. Behalve het creëren van één ingang (balie, telefoon, intranet) is ASP gericht op het uniformeren en professionaliseren van de dienstverlening, het implementeren van een werkwijze van continu leren en verbeteren en het experimenteren met andere vormen van aan-/zelfsturing.

Werkwijze ASP:
ASP hanteert een scrum/agile werkwijze om doelen te realiseren. Er wordt gewerkt in 6 scrumteams met medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen (ICT, P&O, Facilitair, etc).

De scrumteams zijn:
- Team Telefonie kanaal (inrichten integrale telefonische ingang).
- Team Online kanaal (inrichten integrale informatie op intranet).
- Team Fysiek kanaal (inrichten fysieke servicepunten).
- Team Processen, meten en verbeteren (uniformeren processen, inrichten onderzoek, metingen en rapportages, inrichten proces van continu leren en verbeteren).
- Team Tooling en performance support (integreren en vernieuwen servicemanagementtool, inrichten integrale kennisbank).
- Team Werkgeluk (coachen en begeleiden teams, experimenteren met zelforganisatie).

Wat is je rol als Scrum master:
Als Scrum master ben je verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding van scrumteams en begeleid je de verschillende scrumgebeurtenissen. Je zorgt ervoor dat het team optimaal kan presteren door obstakels weg te nemen en een fijne werkomgeving te creëren. Het stimuleren van samenwerking, het geven van feedback, het borgen van kennisdeling en het vieren van successen binnen het team draagt hieraan bij. Je weet het team te betrekken bij het opzetten van het scrum proces. Je begrijpt de ontwikkeling die een team doormaakt, je herkent (mogelijke) conflicten en helpt deze op te lossen. Je helpt de Product owner met het opzetten en onderhouden van het productbacklog. Samen met de Product owner zorg je voor een nauwe samenwerking met diverse stakeholders binnen het programma.

Jouw taken:
- Je bent verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van het Scrum framework en de toepassing van Agile principes.
- Je faciliteert de verschillende Scrum gebeurtenissen en bent creatief met het inzetten van verschillende ondersteunende middelen en werkvormen.
- Je helpt bij definitie van meetbare doelen en het visueel maken van de voortgang.
- Je coacht het team op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je dient beschikbaar te zijn voor het interview, en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
- Je beschikt minimaal over een HBO / WO werk- en denkniveau.
- Je hebt kennis van en ervaring met technieken als Minimal Viable Product, Story Mapping en Root Cause Analysis.
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Scrum Master.
- Je hebt ervaring in complexe organisaties en veranderende omgevingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt ervaring met Jira.
- Je hebt inhoudelijke kennis van de vraagstukken van de zes scrumteams.
- Je hebt ervaring met verbetering van processen.

Competenties (expert):
- Open
- Transparant
- Klantgericht
- Doelgericht
- Coachend
- Communicatief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 30-11-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-05-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 29 mei - 1 juni 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-20122585
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-05-2018 21:26:44
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures