ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Recruiter Grond en Ontwikkeling.

Opdrachtomschrijving
Door de grote opgave in de gebiedsontwikkeling en het erfpachtstelsel is er extra werk aan de winkel. Hierdoor heeft Grond en Ontwikkeling een groot aantal diverse vacatures op o.a. het gebied van Erfpacht. De schaarste op de arbeidsmarkt in combinatie met de grootte van de opgave vergt een specifieke aanpak en expertise die we op dit moment niet zelf in huis hebben.

Dit is de reden dat wij op zoek zijn naar tijdelijke expertise op het gebied van recruiting binnen het domein van de gebiedsontwikkeling en erfpacht. Deze expertise hebben we binnen de gemeente Amsterdam niet in voldoende mate in huis en worden veelal ook tijdelijk ingevuld en ingehuurd. Voor veel van deze functies is de wens dat deze worden vervuld door een vaste medewerker. Dit is de reden dat wij op zoek zijn naar tijdelijke expertise op het gebied van recruiting binnen het domein van de gebiedsontwikkeling en erfpacht.

Bestanddelen van de opdracht
• Je adviseert het management, de organisatie en het HR-team proactief vanuit jouw W&S specialisme;
• Je signaleert trends en nieuwe werkwijzen op het gebied van W&S en past deze toe;
• Je stelt per vacature een recruitment -en communicatieplan op met bijhorende planning en houdt hier de regie op;
• Je schrijft pakkende vacatureteksten gericht op de juiste doelgroep;
• Je bedenkt de juiste wervingsmethodiek per functie;
• Je doet een screening van CV' s rekening houdend met de wensen van de leidinggevende;
• Je voert waar nodig het selectiegesprek met onze potentiële collega;
• Je onderhoud goed contact met het interne Vacatureloket en waar nodig externe bureaus;
• Je denkt na over innovatie op het gebied van werven en brengt hier advies over uit aan de organisatie.

Op te leveren resultaat
Voor deze opdracht wordt er een resultaatverplichting gesteld waarbij de senior recruiter 38fteen 27 inhuur vacatures in een tijdsbestek van 12 maanden zal vervullen. De senior recruiter is verantwoordelijk voor het recruiten van geschikte kandidaten voor deze vacatures. Hij/zij brengt een eigen netwerk met zich mee en maakt gebruik van eigen middelen zoals telefoon en laptop.
De Senior Recruiter faciliteert en ondersteund de manager vanaf het begin tot het einde in het recruitment proces en werkt daarbij samen met stakeholders als een HR adviseur, backoffice medewerker, arbeidsmarktcommunicatie en vacaturehouders.
Tevens wordt door de senior Recruiter een voorstel en implementatieplan geschreven aan het management van G&O voor mogelijke verbetering & innovatie op gebied van W&S G&O breed. Het voorstel behelst in ieder geval een W&S-communicatieplan t.b.v. G&O, en online-aanwezigheid w.o. LinkedIn voor G&O, en (re)posting van LinkedIn-vacatures van G&O.

Afstemming
De senior recruiter heeft twee wekelijkse afstemming met de teammanagerover de voortgang, waarbij de taakverdeling met de start van iedere vacature helder is.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheerbestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De organisatie Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 19.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Je kunt je voorstellen dat we hiervoor continu op zoek zijn naar de beste mensen. Zo ook voor de directie Grond en Ontwikkeling.
Grond en ontwikkeling heeft als missie: "Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam". Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

Door de grote opgave in de gebiedsontwikkeling en het erfpachtstelsel is er extra werk aan de winkel. Hierdoor heeft Grond en Ontwikkeling een groot aantal diverse vacatures op o.a. het gebied van Erfpacht. De schaarste op de arbeidsmarkt in combinatie met de grootte van de opgave vergt een specifieke aanpak en expertise die we op dit moment niet zelf in huis hebben.Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.3. De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op hbo-niveau in de richting van HRM.4. De aangeboden kandidaat heeftminimaal 4 jaar corporate W&S-ervaring (dus niet aan bureauzijde) in de afgelopen 10 jaar.5. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 4 jaar als senior recruiter bij een 100.000+ gemeente.6. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het werven en selecteren van professionals in het vakgebied van gebiedsontwikkeling en erfpacht.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met (innovatieve) wervings- en sourcingsmiddelen, organiseren van wervings-evenementen, Campus Recruitment en Pipelinebuilders e.d.2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur op cv aantoonbare ervaring op het gebied van verbeterpunten observeren, signaleren en implementeren.3. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar relevante ervaring op het gebied van referral en social-media recruitment.4. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar ervaring met het opstellen van een Candidate Journey.5. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur relevante ervaring op het gebied van employer branding en recruitment marketing.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: AmsterdamStartdatum: 01-06-2022Duur: totaal maximaal 12 maandenOptie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 20-05-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Recruiter Grond en OntwikkelingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-06-2022
referentie:
ITC-ICAP14465
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-05-2022 15:31:35