ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior QA Adviseur

Beschrijving werkzaamheden
De opdracht betreft het uitvoeren van de quality assurance op het project JuBIT3. In dat kader zoekt JenV naar een Senior QA adviseur die het JenV projectmanagement team voor JuBIT3 van advies voorziet over de kwaliteit van de projectactiviteiten, de interne en externe risico's binnen het project en de maatregelen om deze risico's te mitigeren. De Senior QA Adviseur is gesprekspartner voor de opdrachtgever, de projectmanager en waar relevant de stuurgroepleden. Tevens biedt de Senior QA adviseur begeleiding en coaching op allerhande vraagstukken op het gebied van kwaliteit- ,risico- en projectmanagement.

Bevoegdheden
Is bevoegd gevraagd en ongevraagd de opdrachtgever, de projectmanager en waar relevant de stuurgroepleden van advies te voorzien, regie te voeren en kwaliteit te beheersen. Is bevoegd tot op bij de projectleiders informatie op te vragen ter observatie en begeleiding.

Werkzaamheden
Draagt zorg voor het begeleiden van de stakeholders binnen de projectorganisatie door het uitvoeren van de volgende activiteiten:
- Identificeert risico's op strategisch en tactisch niveau
- Adviseert de opdrachtgever, de projectmanager en waar relevant de stuurgroepleden op het gebied van projectorganisatie, -sturing en -planning
- Vertaalt observaties naar concrete handvaten voor verbetering
- Begeleidt de projectorganisatie in de coördinatie met externe partijen en/of leveranciers
- Ondersteunt en adviseert bij de inrichting van risicomanagement binnen de projectorganisatie
- Faciliteert overleggen en workshops met zowel interne als externe projectstakeholders op het gebied van projectorganisatie en sturing
- Begeleidt en coacht senior stakeholders binnen de projectorganisatie op het gebied van nkwaliteit-, risico- en projectmanagement
De Senior QA Adviseur werkt nauw samen met de Medior QA Adviseur. Het is van belang dat deze twee adviseurs goed kunnen samenwerken. Bij voorkeur hebben de adviseurs al eerder samengewerkt. De Medior Adviseur is tevens ook uitgevraagd binnen het Dynamisch nAankoopsysteem.

Omschrijving opdrachtgever:
De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

De Afdeling:
Regie Programma’s en Projecten staat aan de lat om het portfolio van gemeenschappelijke digitale diensten binnen JenV te beheren, door te ontwikkelen en waar mogelijk uit te breiden. Binnen JenV zijn wij de opdrachtgever voor gemeenschappelijke digitale diensten. Zo zijn er zonder ons netwerk geen veilige internetverbindingen beschikbaar en is er zonder ons documentmanagementsysteem geen efficiënte goedkeuring van alle documenten mogelijk. Kortom, wij maken het (mede)mogelijk dat JenV collega’s op dagelijkse basis hun werk goed kunnen uitvoeren. Samen zorgen wij ervoor dat de gemeenschappelijke digitale diensten kwalitatief gezien op peil blijven en dit tegen acceptabele kosten. Dit doen we door het uitvoeren van projecten en programma’s, het onderhouden van de relaties met onze leveranciers en afnemers en het voeren van portfoliomanagement en lifecycle management. Dit alles doen we met een solide begroting die we jaarlijks laten vaststellen door onze afnemers. Het portfolio aangaande onze gemeenschappelijke digitale diensten is verdeeld in zeven domeinen, waaronder documentdiensten, datacenterdiensten en toegangsdiensten. De voorzieningen in deze domeinen worden bestuurd door domeinmanagers. Het geheel wordt gecoördineerd door twee strategisch opdrachtgevers.

Project JuBIT3
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het nader specifiëren (functionele en technische eisen) en het (laten) implementeren van de beveiligingsinfrastructuur JuBIT3. JuBIT3 is begin dit jaar gegund aan een marktpartij. Het is aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid nu om binnen de kaders van de gecontracteerde dienst JuBIT3 te implementeren en te migreren van JuBIT2 naar JuBIT3. De afdeling DI&I/RPP is regievoerder van dit proces.

Interviewcriteria:
- De aangeboden kandidaat is sensitief, kan goed inplannen/organiseren en is zich als geen ander bewust van zijn/haar omgeving.
- De aangeboden kandidaat laat zien proactief mee te willen werken binnen het project. Dit laat de kandidaat zien door tijdens het gesprek met concrete voorbeelden te komen over hoe kandidaten huidige zaken zal oplossen.
- De aangeboden kandidaat is analytisch sterk, initiatiefrijk, flexibel. Daarnaast kan de kandidaat goed samenwerken en is creatief in het vinden van oplossingen.
- De aangeboden kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.
- De aangeboden kandidaat past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent na bekendmaking van gunning per direct beschikbaar voor 20-32 uur in de week.
2. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als een Senior QA Adviseur.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met quality assurance op complexe projecten/programma's binnen de Rijksoverheid.
4. Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen en coördineren van externe partijen en/of leveranciers.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over relevante politiek senisitieve en analytische vaardigheden en is in staat om observaties te vertalen naar concrete handvaten.
2. Je hebt ervaring met projecten binnen Justitie en Veiligheid.
3. Je beschikt over een professionele back-up, waardoor hij/zij verzerkerd is van continuïteit en flexibiliteit.
4. Je beschikt over een relevant netwerk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 10-04-2023
Duur: 5,5 maand
Optie op verlenging: ja
Inzet: 20-32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-03-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior QA AdviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
10-04-2023
referentie:
ITC-ICK21454
duur opdracht:

uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
15-03-2023 09:58:08