Senior Projectondersteuner, Odijk

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectondersteuner.

Omschrijving opdracht:
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.

Doelstelling:
Ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

Omschrijving taken:
- Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan.
- Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan.
- Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen.
- Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers.
- Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s.
- Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria.
- Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan.
- Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten.
- Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.

Contacten:
- Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten.
- Projectmedewerkers, collega's van andere lijn afdelingen.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de projectorganisatie.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar ervaring als projectondersteuner van ICT projecten in een grote organisatie (>1000 medewerkers).
3. Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4-jarige MBO opleiding.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring als projectondersteuner met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages:
A. Projectadministratie: >2 jaar ervaring met het opzetten en bewaken van een projectadministratie.
B. Projectrapportages: >2 jaar ervaring met het samenstellen en bewaken van periodieke projectrapportages.
C. Complexiteit project: minimaal 10 projectleden, minimaal 4 stakeholders.
2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met projectmanagementsoftware zoals Principal Toolbox/Fortes Change Cloud of gelijkwaardig.
3. Je hebt minimaal een jaar ervaring met Agile/Scrum.
4. Je hebt een behaalde IPMA-PMO en/of IPMA-D certificering.

Competenties:
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 01-07-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 22

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectondersteuner, Senior, Projectondersteuner, projectadministratie, projectfinanciën, projectrapportagesOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Sharon van Vliet-Pentury
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-07-2019
referentie:
ITC-ICI02260
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 11:37:51
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures