ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager.

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Voor een aantal projecten zijn wij op zoek naar een enthousiaste, samenspraakgerichte en deskundige senior projectmanager voor de duur van 12 maanden met een optie tot verlenging ter versterking van ons team. De senior projectmanager ruimtelijk fysieke projecten draagt onder andere zorg voor de complexe projecten in de stad, waardoor investeringen en nieuwe ontwikkelingen op gang komen. Juist deze werkzaamheden vragen vandaag de dag om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Sensitiviteit voor deze omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal. Herken jij jezelf hierin dan zijn we op zoek naar jou.

Omschrijving opdracht:
- Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe ruimtelijk fysieke ontwikkelingsprojecten of processen in de haalbaarheidsfase, in samenspraak met de omgeving.
- Uitvoeren van programma’s, processen en ruimtelijk fysieke projecten.
- Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente.
- Het onderhandelen met externe partijen.
- Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project / proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en college.
- Het samenwerken en het geven van sturing aan de leden van projectgroepen die bestaan uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen.
- Samenwerken en delen van ervaringen met andere projectmanagers uit het team Projectmanagement.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau zoals bijvoorbeeld Stedenbouw / Planologie / Sociale Geografie / Economie / Bestuurskunde.
2. Je hebt een afgeronde opleiding MSRE of MCD.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectmanager bij de (semi) overheid op het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving.
5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met intensieve samenspraaktrajecten (burgerparticipatie).

Competenties:
Van groot belang is niet alleen de vraag wat de senior projectmanager doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij / zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de senior projectmanager. Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen) en ook nog eens in elke fase van het proces. Dit vraagt naast kennis van de opgaven van projectmanagement, ook en vooral sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. De senior projectmanager is (mede) cultuurdrager binnen het team. Hij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team. Daarnaast ziet de gemeente graag de volgende competenties bij de kandidaten terug:
- Daadwerkelijke senioriteit, natuurlijk overwicht.
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Luisteren.
- Goed analyserend vermogen.
- Onderhandelingsvaardig.
- Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van de stad.
- Met creatieve oplossingen kunnen komen.
- Kennisoverdracht, sparren en intervisie met teamgenoten.
- Positieve inbreng in de veranderingen binnen het team Projectmanagement.
- Open en eerlijke houding binnen het team projectmanagement en naar de buitenwereld.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zoetermeer
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-11-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 9 december 2020 van 09.00 tot 17.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectmanager, Senior, Project, managerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zoetermeer
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI06989
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
20-11-2020 13:47:33