ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Waterschap Hollandse Delta zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider Skype for Business.

Omschrijving opdrachtgever:
In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Omschrijving opdracht:
In het kader van de modernisering van de Digitale Werkomgeving is er o.a. voor gekozen om de kantoor- en buitendienstmedewerkers te gaan ondersteunen met de functionaliteit van Skype for Business en Anywhere 365. Om de implementatie van Skype for Business en Anywhere365 voor te bereiden, te plannen en uit te voeren is de organisatie op zoek naar een senior projectleider Skype for Business.

Omschrijving werkzaamheden:
- ‘Dagelijkse’ sturing van alle interne en externe partijen om op te leveren volgens plan (inhoud en tijd).
- Stuurgroepoverleggen ter besluitvorming pro-actief initiëren, voorbereiden en het werk dat uit de besluitvorming komt aansturen.
- Het verzorgen van voortgangsrapportages aan programmamanager en stuurgroep Modernisering Digitale Werkomgeving.
- Het leiden van de realisatie van de technische architectuur voor het in gebruik nemen van Skype for Business en Anywhere 365.
- Verwachtingen en benodigde inspanning afstemmen met de verschillende organisatieonderdelen en leveranciers.
- Opstellen van adoptieplan, planning en uitwerking van de benodigde materialen.
- Voorbereiden en organiseren van de ondersteuning voor proeftuin, pilot en uitrol.
- Initiëren, opstellen en sturing geven aan diverse tests, waaronder technische- en functionele acceptatietesten.
- Opstellen van beheerplan Skype for Business en Anywhere 365 en het verankeren hiervan in de lijnorganisatie.

Gewenst profiel:
- Minimaal een HBO werk- en denkniveau;
- Minimaal 20 jaar ervaring als Telecom-projectleider;
- Ervaring als Telecom-projectleider bij een waterschap;
- Ervaring als Skype for Business projectleider bij een waterschap;
- Ervaring met aansturing van de realisatie van technische architectuur voor Skype for Business.

Let op:
Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je dient bij voorkeur per 25 november 2019 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren.
2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding of werk- en denkniveau op minimaal HBO (aantoonbaar op CV).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 15 jaar ervaring als Telecom-adviseur en/of projectleider. (aantoonbaar op CV)
2. Je hebt ervaring als Telecom-projectleider bij een waterschap. (aantoonbaar op CV)
3. Je hebt ervaring als Skype for Business projectleider bij een waterschap. (aantoonbaar op CV)
4. Je hebt ervaring met aansturing van de realisatie van de technische architectuur voor Skype for Business bij een waterschap. (aantoonbaar op CV)

Competenties:
- Een positieve en kritische werkhouding, toont eigenaarschap, neemt verantwoording, is pro-actief, oog voor plannen en organiseren en mensen met elkaar willen verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Ridderkerk
Startdatum: 25-11-2019
Duur: 31-06-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 12 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 22-11-2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectleider Skype for Business, Senior, Projectleider, Skype for BusinessOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Ridderkerk
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
25-11-2019
referentie:
ITC-ICI03917
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
07-11-2019 14:15:43