ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider Modelmatig Waarderen Woningen.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis”:
De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU); ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. Voor de aansturing van de gezamenlijke investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. Het Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis” organiseert en realiseert samen met gemeenten, ICT leveranciers en ketenpartners de informatiekundige en procesmatige basis voor de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. We doen dit door in korte slagen binnen een heldere visie beproefde oplossingen te bieden voor actuele vraagstukken. Speerpunten in 2019 en 2020 zijn Common Ground, Gemeentelijke Basisprocessen, Gezamenlijke Dienstverlening, Digitale Identiteit en Experiment BRP.

Omschrijving opdracht:
Eén van de prioriteiten van de Taskforce Samen Organiseren is het standaardiseren van processen waarvoor alle gemeenten een gemeenschappelijke taak of regelgeving onder liggen: de gemeentelijke basisprocessen. Binnen het gemeentelijke basisproces Belastingen (GBB) zijn een aantal gemeenten actief om de maatschappelijke legitimatie en bedrijfsmatige efficiency van het innen van de WOZ belasting te verbeteren. Daartoe wil men in het komende jaar het modelmatig waarderen van de WOZ-waarde en de communicatie daarover naar alle betrokkenen standaardiseren. Hiertoe wordt eerst een statistisch gestaafde methodiek ontwikkeld en beproefd. Gelijktijdig wordt gekeken naar de juridische houdbaarheid en benodigde aanpassingen in gemeentelijke uitvoeringsprocessen. Voor het managen van dit traject zijn wij op zoek naar een senior projectleider.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Samen met de initiatief nemende gemeenten en de gelijktijdig geworven projectexpert ontwikkel je het nieuwe model voor het waarderen van woningen. Je organiseert de beproeving in een pilot en evalueert deze pilots ten behoeve van de vervolgstappen richting landelijk gebruik. Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de planning en begroting. Daar waar nodig pleeg je interventies om het gewenste doel tijdig te behalen. Daarnaast onderhoud je de relatie met stakeholders en zorg je ervoor dat het eigenaarschap van het project bij gemeenten blijft. Over het geheel van het project rapporteer je maandelijks binnen VNG Realisatie en op gezette momenten aan de Taskforce Samen Organiseren.

Resultaat van de opdracht:
Het resultaat van de opdracht is een gedragen en door het college van dienstverleningszaken vastgestelde standaard voor het modelmatig waarderen van woningen. Deze standaard komt tot stand binnen de financiële en tijdskaders die hiervoor gesteld zijn.

Locatie:
Den Haag en een werklocatie in Utrecht. De werkzaamheden vinden verspreid over Nederland plaats.

Bijzonderheden:
We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Reiskosten zijn ook voor eigen rekening.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt kennis van het gemeentelijk belastingdomein blijkend uit een afgeronde opdracht in de afgelopen 3 jaar.
2. Je hebt aantoonbare ervaring met het gemeentelijk belastingdomein, blijkend uit een afgeronde opdracht in de afgelopen 3 jaar.
3. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding.
4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, blijkend uit 2 afgeronde opdrachten in de afgelopen 3 jaar, als projectleider gericht op het realiseren van standaarden binnen de overheid.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar netwerk onder gemeentelijke samenwerkingsverbanden of afdelingen belastingen (bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten van koepelverenigingen of afgeronde opdrachten) in de afgelopen 3 jaar.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van projecten in een dynamische- en bestuurlijk complexe omgeving, blijkend uit afgeronde opdrachten.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met de invoering van standaarden in het gemeentelijk (ICT) domein, blijkend uit afgeronde opdrachten in de afgelopen 4 jaar.
4. Je hebt ervaring met werken in gemeentelijke belastingafdelingen of gemeentelijke belasting samenwerkingsverbanden.
5. Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde WO-opleiding in informatiewetenschappen, bedrijfskunde of bestuurskunde.

Competenties:
- Klantgericht
- Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Samenwerkingsgericht
- Analytisch vermogen
- Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-10-2019
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: in overleg
Inzet: maximaal 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 01-10-2019 van 12.30 tot 15.30 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectleider Modelmatig Waarderen Woningen, Senior Projectleider, Modelmatig, Waarderen, WoningenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-10-2019
referentie:
ITC-ICI03429
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
13-09-2019 13:30:35