ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het UWV zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider BKWI.

Omschrijving opdrachtgever:
Het werkgebied van BKWI richt zich op het verbeteren van het functioneren van de keten van werk en inkomen door het realiseren en coördineren van afspraken en voorzieningen ten behoeve van de samenwerking en de gegevensuitwisseling in de keten. De keten bestaat uit: Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de gemeentelijke sociale diensten (GSD’s), de Arbeidsinspectie (AI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). Het BKWI heeft in dit proces een faciliterende en ondersteunende rol en daardoor geen besluitvormende of hiërarchische positie richting de ketenpartners.

Omchrijving doel van de functie:
Uitvoeren, bewaken en opleveren van een project met een groot budget en hoog afbreukrisico of via projectleiders meerdere projecten. Aansturen van interne medewerkers en/of derde partijen, binnen de randvoorwaarden van kwaliteit, mensen, tijd, budget, organisatie en communicatie.
Projecten zijn omvangrijk en complex (minimaal 10 projectmedewerkers), met verschillende betrokken (keten)partijen en richten zich op het verbeteren van processen in een infrastructurele omgeving, het realiseren van de functionele, technische en randvoorwaardelijke aspecten rond kennisdeling en gegevensuitwisseling in het bijzonder tussen ketenpartners.

Omschrijving opdracht:
BKWI zoekt voor de afdeling bedrijfsvoering een coördinator voor de P&C producten van BKWI en voor het verbeteren van de informatievoorziening. Relevante ervaring en kennis van de Regeling SUWI is vereist om deze functie goed te kunnen vervullen. Jij bent in staat om de medewerkers van de afdeling met jouw kennis en kunde verder te helpen in hun ontwikkeling en in het verbeteren van de te leveren producten. Je bent een communicatief sterk persoon die het beste in onze medewerkers naar boven haalt en haar/zijn mening durft te ventileren.

Gewenst profiel:
- WO werk- en denkniveau
- Ruime ervaring als projectleider, waaronder ICT-projecten
- Bekend met projectmanagement-methodieken, bijv. Prince2, ITIL
- Kennis van het domein Werk en Inkomen
- Affiniteit met ICT techniek & ontwikkelmethodes
- Advies- en communicatieve vaardigheden
- Ervaring met het leiden van projecten binnen een (politiek) complexe omgeving, met diverse partijen en tegenstrijdige belangen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de Regeling SUWI.
2. Je bent accountant met certificerende bevoegdheid.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring met de verbetering van de bedrijfsvoering en informatievoorziening.
2. Je hebt meer dan 10 jaar ervaring als leidinggevende en coach van medewerkers.
3. Je hebt meer dan 10 jaar accountancy ervaring in de Publieke Sector.
4. Je hebt aantoonbare ervaring als gesprekspartner in de bestuurlijke en politieke omgeving.

Bedrijfscompetenties:
- Klantgedreven
- Onafhankelijk
- Professioneel
- Transparant

Functiecompetenties:
- Initiatief
- Plannen & Organiseren
- Resultaatgericht
- Samenwerken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-11-2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: nee
Inzet: 38 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-10-2020
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider, SUWI, accountant, publieke sectorOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-11-2020
referentie:
ITC-ICS06683
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
38 uur
publicatiedatum:
16-10-2020 16:05:20