LINKIT is een IT-dienstverlener en al 20 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

Functieomschrijving:

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens.

Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten.

Functieomschrijving/Werkzaamheden

1. Draagt zorg voor de dagelijkse technische operatie door:

- het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken van de bouwstenen of componenten op impact en haalbaarheid van de uitvoering. in relatie tot het

beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).

- het geven van functionele richtlijnen aan beheerders

- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen aan beheerders.;

- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.

- het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.

- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bepalen van de volgordelijkheid.

- het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle

op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecycle-management van de bouwstenen, door:

- het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.

- de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.

- Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.

- het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.

- het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders

- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.

3. Draagt zorg voor het problem management door:

- het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.

- het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.

4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de afdeling Producten en Processen op het gebied van:

- Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) van en de bouwsteensamenhang met de totale ICT infrastructuur.

- Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen.

- het adviseren over vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen.

- het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik.

- Input leveren tbv actualisatie van de FKPs over gebruik, kosten en betrouwbaarheid

- Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.

Functie-eisen:

  • Je hebt 4 jaar aantoonbare werkervaring met Quality Assurance (kwaliteitsbeheersing) binnen een ICT omgeving.
  • Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team van minimaal 4 ICT Beheerders t.b.v. de dagelijkse operatie.
  • Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld IP (Internet Protocol) management (vertalen van een klantbehoefte in een werkpakket/taken tbv uitvoering door beheer).
  • Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages inclusief appreciaties (verantwoording) m.b.t. capaciteit, prestaties en continuïteit.
  • Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring bij het oplopen van investeringsdossiers en mede opstellen van bedrijfsplannen.
  • Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocessen, projectbesturingstechnieken in de ICT.
  • Je bent in het bezit van een HBO opleiding en ITIL foundation certificaat.


Bedrijfsinformatie:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Werkzaamheden vinden plaats binnen de sectie Beveiliging unit Secure Integrated Access. De unit bestaat uit ca. 13 vaste medewerkers (beheerders, ontwerpers en productspecialisten) naast inhuur.


Voor deze functie moet een MIVD-screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 8 weken. Start is pas mogelijk na positieve screening.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Chiara Kuijs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland
provincie:

uurtarief:

start project:
01-05-2019
referentie:
ITC-0007957
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
19-02-2019 11:26:02