Senior Privacy Adviseur, Den Haag

Omschrijving:
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Privacy Adviseur.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Informatiebeveiligingsdienst (IBD):
De Informatiebeveiligingsdienst ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Op het gebied van bescherming van persoonsgegevens richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie/uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De IBD faciliteert daarnaast kennisdeling tussen gemeenten, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Je maakt onderdeel uit van het IBD team dat het bovenstaande uitwerkt en uitvoert.

Omschrijving opdracht:
De ondersteuningsopgave van de IBD op het vlak van gegevensbescherming richt zich op 5 sporen, met als doel om altijd de concrete handeling perspectieve te bieden op het vlak van gegevensbescherming:
1. Stimuleren van bewustwording op het vlak van gegevensbescherming/privacy, zowel van gemeenten als van gemeentelijke leveranciers.
2. Verhogen van kennis van gemeentelijke medewerkers t.a.v. privacyvraagstukken.
3. Structureel verbeteren van gemeentelijke processen, systemen en werkwijzen; zoals sociaal domein en domein Werk en Inkomen.
4. Faciliteert de Helpdesk/loketfunctie voor de 2de Lijn waar gemeenten antwoord krijgen op hun ondersteuningsvragen t.a.v. de gemeentelijke uitvoering in het sociale domein, werk en inkomen.
5. Structurele inbedding in gemeentelijke processen en architecturen, e.e.a. conform de wettelijke kaders rondom openbaarheid van bestuur en bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
- Ontwikkelen en realiseren (samen met gemeenten) van integrale strategische-, tactische- en operationele advies- en kennisproducten op het gebied van privacy en aanverwante wet- en regelgeving;
- Analyseren van- en adviseren over risico’s en ontwikkelingen op het gebied van privacy;
- Het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten.
- 2e-lijns vraagbeantwoording en bieden van concreet handelingsperspectief voor de gemeentelijke uitvoering.

Kennis- en ervaringsvereisten:
- Minimaal afgeronde Hbo-opleiding. Afgestudeerd zijn op het onderwerp privacy of een opleiding waar privacy een onderdeel van is een pré (bijvoorbeeld: IT recht, bestuurskunde met scriptie over privacy, cybersecurity opleiding waar privacy onderdeel van is)
- Aantoonbaar minimaal 3 jaar WO-werkervaring in een privacy gerelateerde functie, bij voorkeur ervaring binnen het gemeentelijk domein;
- Aantoonbaar kennis van gegevensbescherming en de (Europese) privacywetgeving in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van Nederlandse gemeenten;
- Kennis van de gemeentelijke juridische kaders o.a. de drie decentralisaties (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen);
- Ervaring met de gemeentelijke praktijk en van daaruit in staat om tot werkbare oplossingen en/of producten te komen;
- Aantoonbaar ervaring met het opstellen van ondersteuningsproducten (bijv. privacy impact assessment), bij voorkeur vanuit koepelorganisatie;
- Certificering CIPP/E of vergelijkbaar is een pré;
- Ruime ervaring met het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten;
- Ervaring als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer in een gemeente is een pré;
- Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging of interesse daarin is een pré;

Resultaat van de opdracht:
- Ontwikkelen en realiseren (samen met gemeenten) van integrale strategische-, tactische- en operationele advies- en kennisproducten op het gebied van privacy en aanverwante wet- en regelgeving;
- Analyseren van- en adviseren over risico’s en ontwikkelingen op het gebied van privacy;
- Het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten.
- 2e-lijns vraagbeantwoording en bieden van concreet handelingsperspectief voor de gemeentelijke uitvoering.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent op de genoemde datum beschikbaar voor de opdracht.
3. Je hebt minimaal een Hbo-opleiding afgerond met aantoonbaar minimaal 3 jaar WO-werkervaring in een privacy functie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van gegevensbescherming en de (Europese) privacywetgeving in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van Nederlandse gemeenten.
2. Je hebt kennis van de gemeentelijke juridische kaders o.a. de drie decentralisaties (jeugdhulp, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen).
3. Je hebt ervaring met de gemeentelijke praktijk in relatie tot gegevensbescherming en is van daaruit in staat om tot werkbare oplossingen en/of producten te komen.
4. Je hebt ervaring met het opstellen van ondersteuningsproducten (bijv. privacy impact assessment), bij voorkeur vanuit gemeenteperspectief.
5. Je beschikt over een CIPP/E certificering.
6. Je hebt ervaring met het geven van presentaties en/of workshops.
7. Je hebt ervaring als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer bij een gemeente.
8. Je hebt ervaring op het gebied van informatiebeveiliging.

Competenties:
- Pragmatisch
- Realiteitszin
- Gestructureerd
- Samenwerkingsgericht
- Klantgericht
- Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: ca. 15 augustus 2019
Duur: 30 september 2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: maximaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 8 augustus 2019, tussen 13:00 – 16:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek op 12 augustus 2019, tussen 10:00 – 11:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: senior, privacy, adviseur, consultantOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
ca. 15 augustus 2019
referentie:
ITC-ICBO02816
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
08-07-2019 12:36:24