Senior Ontwerper, Maasland e.a.

Omschrijving:
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper.

Omschrijving opdracht:
Werkzaamheden:
1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:
- het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
- het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
- het opstellen van (inrichtings)documentatie;
- het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
- het opstellen van quality certificeringen.

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
- het opstellen van een impactanalyse;
- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;
- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:
- het bouwen van componenten;
- het aanpassen van bestaande componenten;
- het opstellen van testscenario's;
- het uitvoeren van testscenario's;
- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.
- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.

Overig:
- Extra standplaatsen: Den Helder en Soesterberg (frequentie is van te voren niet aan te geven)
- VGB B (8 weken)
- Offsite werken bespreekbaar
- Consignatiediensten

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt 2 jaar aantoonbaar ervaring met een complexe IT omgeving (dient meer dan 500 eindgebruikers te zijn).
2. Je hebt 2 jaar aantoonbaar ervaring met projectmatig werken.
3. Je hebt 2 jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen van Technisch Ontwerp.
4. Je hebt 2 jaar aantoonbaar algemene praktisch gerichte kennis van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren
5. Je bent 16 uur per week beschikbaar
6. Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding of een afgeronde mbo-opleiding met 8 jaar IT werkervaring opgedaan in de laatste 10 jaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar ervaring als System analist (Senior Ontwerper).
2. Je hebt aantoonbaar ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie/systeem landschappen.
3. Je hebt aantoonbaar technische ervaring Oracle databases.
4. Je hebt aantoonbaar technische ervaring met aanpassingen in LINUX.
5. Je hebt aantoonbaar werkervaring binnen overheidsorganisaties opgedaan.
6. Je hebt kennis van SCRUM methodieken.
7. Je hebt kennis van ITIL processen.

Inzet Periode:
Schatting 768 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 768 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening
Duur: 768 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: ontwerper, senior, technischOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland e.a.
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening
referentie:
ITC-ICBO02273
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
15-05-2019 13:36:33
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures