Senior Ontwerper-Bouwer Citrix, Odijk

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper-Bouwer Citrix.

Omschrijving opdracht:
De Senior Ontwerper/Bouwer (Microsoft Windows en Citrix), adviseert bij de vertaling van de infrastructuur architectuur en functionele behoefte naar concrete oplossingen voor de Politie, hij/zij ontwerpt en bouwt oplossingen. De Senior infrastructuur Ontwerper/Bouwer ondersteunt het team met de bouw, test en integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie. Daarnaast zal ook beheer worden uitgevoerd als onderdeel van de taakstelling. De verhouding Ontwerp/Bouw en Beheer zal vastgesteld worden naar de op dat moment geldende operationele behoefte.

Doelstelling:
Je adviseert en ondersteunt CC Werkplekken en KA om een landelijk centraal afgestemde werkplek voorziening conform architectuur eisen van de Politie te ontwerpen en op te leveren, en daarnaast ook mede te gaan beheren

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De Senior Ontwerper/Bouwer ondersteunt bij:
- De vertaling van de architectuur naar concrete ICT oplossingen voor de diverse (lifecycle-) projecten en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio.
- Het werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen voor projecten alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name.
- De Senior Ontwerper/Bouwer beheert en voert werkzaamheden uit en participeert in diverse lijn activiteiten die vallen binnen het werkgebied van het Competence Center Werkplekken en KA.
- Consignatie/Piketdienst is een integraal onderdeel van de functie.

Omschrijving taken:
- De Senior Ontwerper/Bouwer ressorteert onder een lead engineer binnen WPKA en/of onder aansturing van (technische) projectleider(s).
- Aanspreekpunt en vraagbaak voor projectleiders, lead engineers, andere Ontwerper/Bouwers en systeemspecialisten.
- Stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen.
- Bedenkt oplossingen om een geautomatiseerde werkwijze te kunnen hanteren dit kan d.m.v. tooling, er wordt met name gebruik gemaakt van powershell.
- Vervaardigt samen met testengineers realisatie testplannen en voert unit en geïntegreerde realisatietesten uit.
- Verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen.
- Handelt realisatieproblemen af.
- Adviseert architectuur en productmanagement vanuit ontwerpperspectief.
- Controleert of de diverse ontwerpen op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden.
- Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases.
- Maakt producten van externe leveranciers gereed voor integratie en test in de release.
- Geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen en implementaties.
- Helpt mede vorm te geven aan de invulling van het beheeraspect.

Contacten:
Intern met beheer, projectorganisatie en productmanagement en extern met name leveranciers.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn en in projecten rondom infrastructurele ontwikkelingen.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 02-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Ontwerper/Bouwer.
3. Je bent MCSA Windows Server 2016 gecertificeerd.
4. Je bent Citrix XenDesktop 7.6 (CCE-V, CCP-V of CCA-V) gecertificeerd.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met NetScaler.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met VmWare 6.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en bouwen van een complexe(met meer dan 5000 gebruikers) Ivanti/RES Workspace Control omgeving.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het geautomatiseerd bouwen van Citrix/Ivanti/App-V Images tbv een complexe PVS-omgeving.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 02-09-2019
Duur: 31-08-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 23

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Ontwerper-Bouwer Citrix, Senior Ontwerper, Bouwer Citrix, engineer, Microsoft Windows, Citrix, CCE-V, CCP-V, CCA-VOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
02-09-2019
referentie:
ITC-ICI02264
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 13:10:41