ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkontwerper.

Omschrijving opdracht:
Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt voor de IV en ICT-projecten ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een senior netwerkontwerper. Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de coördinatie van de hulpverlening. In de meldkamer werken ambulancezorg, brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee (KMar) en veiligheidsregio’s samen. Ten behoeve van de nieuwe meldkamerlocaties worden "Aansluitontwerpen" opgesteld. Op basis van deze ontwerpen wordt de ICT en IV gerealiseerd.

Doelstelling:
De projecten zijn verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en migratie van uiteindelijk 10 samengevoegde meldkamerlocaties (112 meldingen) op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamerlocatie Rotterdam in productie gegaan, gevolgd door de locaties Haarlem en Den Bosch begin 2019. Nu wordt gewerkt aan de locatie Bergen op Zoom, met andere locaties wordt binnenkort gestart. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een project in. De meldkamer ICT omvat een breed scala aan ICT voorzieningen. Een belangrijk kenmerk van deze voorzieningen is dat zij een hoge beschikbaarheid moeten hebben. Ook is beveiliging een belangrijk aspect. Er is gekozen voor een centraal concept. D.w.z. de verwerkende capaciteit is zoveel mogelijk centraal opgesteld en op de meldkamerlocaties zelf is met name bedienapparatuur te vinden. Ten behoeve van de locaties worden "Aansluitontwerpen" opgesteld. Op basis van deze ontwerpen wordt de ICT en IV gerealiseerd.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De verantwoordelijkheden betreffen:
- Op tijd opleveren van eigen producten en mijlpalen ten behoeve van de projecten.
- Signaleren van risico’s en hierover tijdig communiceren naar de projectleiders.
- Deskundig aanspreekpunt zijn voor de diverse betrokken partijen.
- Bewaken van kwaliteit van de realisatie en het ondersteunen van de realisatie.
De ontwerper behoort tot het MDC/LMS-projectteam en acteert op bovengenoemde aandachtsgebieden, ressorteert onder de projectmanager(s) van de LMS-projecten en wordt functioneel aangestuurd door de afdeling Architectuur en Ontwerp.

Omschrijving taken:
De vakmatige taken omvatten:
- De vertaling van de architectuur naar concrete ICT-oplossingen voor de meldkamers;
- Bespreekt en toetst samen met Solution architecten/product managers en leveranciers de gekozen oplossingen;
- Maken (en reviewen) van aansluitontwerpen;
- Analyse van verstoringen tijdens realisatie;
- Maakt impactanalyses en geeft onderbouwd advies;
- Stakeholder management.

Leidinggevende taken:
Ten behoeve van het opleveren van het aansluit ontwerp zal coördinatie/planning een taak zijn (informatie ophalen, afstemmen met derden).

Contacten:
Diverse stakeholders, waaronder:
- Architecten
- Opdrachtgever
- Projectmanagers
- Teamleden
- Experts
- Externe partijen

Inzet in de lijn of project:
De vacature betreft inzet in projecten.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 09-03-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding richting ICT, op minimaal MBO niveau. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.
3. Je bent in het bezit van een geldige CCNP certificering.
4. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Netwerkontwerper, binnen grote (1000+) organisaties, met meerdere locaties/branch-offices.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Van senior netwerkontwerpers wordt verwacht dat zij alle begrippen uit de bovenstaande opsomming kunnen plaatsen en op ten minste 2 gebieden specialist/senior zijn. De ICT voor de meldkamers omvat de volgende technieken/vakgebieden:
- IP Telefonie / ACD/ ARBI
- Voice logging
- IP: netwerken: UDP/TCP RTP RTSP / multicast/ unicast
- Load balancing
- Firewalls
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring als Ontwerper binnen het Veiligheidsdomein, bij voorkeur met de focus op meldkamers.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met infrastructuurontwikkeling.
4. Je hebt werkervaring met het visualiseren van complexe infrastructuren in Visio, Archimate of vergelijkbaar.
5. Je hebt werkervaring met de Prince II / ITIL / agile / scrum methodieken.
6. Je hebt een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding richting ICT, op minimaal HBO niveau is een wens. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
- Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
- Flexibel gedrag: Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 09-03-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 51

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Netwerkontwerper, Senior, NetwerkontwerperOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
09-03-2020
referentie:
ITC-ICI04176
duur opdracht:
9 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 14:14:01