ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Senior Microsoft Consultant.

Omschrijving opdracht:
De kandidaat wordt als lid van het projectteam op meerdere projecten ingezet en werkt als teamlid aan de voorbereiding, implementatie en uitrol van nieuwe functionaliteiten binnen het Microsoft domein of daaraan gerelateerde domeinen. Voor een aantal projecten is het team ingericht als een ‘Design Office’. De kandidaat participeert vanuit een adviserende rol in deze projecten en brengt relevante kennis en ervaring in om te komen tot invulling van IT oplossingen. Voorbeelden van projecten waarop de kandidaat ingezet wordt zijn:
- Implementatie MS Intune voor Mobile devices;
- Implementatie van MS Office365 functionaliteiten op basis van een reeds opgestelde Microsoft Solution Architectuur;
- Implementatie PKI infrastructuur op basis van een opgestelde PKI solution architectuur;
- Voorbereiden en opstellen van een baseline voor MS Windows 2019 server;
- Overige nog nader te benoemen projecten binnen het Microsoft domein.

Toelichting op rooster:
Bij de provincie Noord-Brabant zijn we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het (incidenteel) verrichten van werkzaamheden in de avonden of weekenden kan onderdeel zijn van deze opdracht, en de vergoeding hiervoor wordt geacht in het overeen te komen tarief te zitten.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt minimaal over een afgeronde, relevante, HBO opleiding op IT gebied, bij voorkeur op het gebied van IT management.
2. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, in een soortgelijke rol, bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie van minimaal 1000 FTE
3. Je beschikt over aantoonbare ervaring met ontwerp en implementatie van Mobile Device Management op basis van Microsoft Intune en Autopilot, bij voorkeur binnen 2 verschillende organisaties, waarvan minimaal 1 implementatie binnen een overheidsorganisatie van minimaal 1000 FTE.
4. Je beschikt over minimaal 1 van de de volgende relevante certificeringen. Dit blijkt uit de CV.
- Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert (MCASAE )
- Microsoft C70-533 Implementing Microsoft Azure
- Infrastructure Solutions ertified: Azure Administrator Associate (MCAAA)
- 70-243 Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager
- PRINCE2 Foundation

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, in een soortgelijke rol, bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie van minimaal 1000 FTE.
2. Je beschikt over aantoonbare ervaring binnen 2 verschillende organisaties, waarvan minimaal 1 implementatie binnen een overheidsorganisatie van minimaal 1000 FTE
3. Je beschikt over een voor dit project relevante HBO opleiding op het gebied van IT management.
4. Je beschikt over meerdere (bij voorkeur minimaal 4) van de de volgende relevante certificeringen. Dit blijkt uit de CV.
- Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert (MCASAE )
- Microsoft C70-533 Implementing Microsoft Azure
- Infrastructure Solutions ertified: Azure Administrator Associate (MCAAA)
- 70-243 Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager
- PRINCE2 Foundation

Competenties:
- Samenwerkend vermogen zowel in team verband als met andere interne en externe stakeholders, waaronder leveranciers.
- Adviesvaardigheden, waarbij de kandidaat zowel gevraagd als ongevraagd kwalitatief goede adviezen geeft.
- Uitdrukkingsvaardigheid, zowel in woord als op schrift.
- Analytische vaardigheden. Kandidaat is in staat om complexe IT vraagstukken te onderzoeken en een vertaalslag te maken naar concrete oplossingen.
- Planningsvaardigheden. Kandidaat is in staat om de impact van aanpassingen binnen de IT voorzieningen te overzien en is in staat om de omvang van uit te voeren werkzaamheden in te schatten en dit te vertalen naar een onderbouwde planning.
- Kwaliteit van werken. De kandidaat werkt secuur en levert kwalitatief goede resultaten op met oog voor de belangen van de klant.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 6-1-2020
Duur: 30-6-2020
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-12-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: woensdagmiddag 18 december 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: microsoft, consultantOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
's-Hertogenbosch
provincie:
Noord-Brabant
uurtarief:
marktconform
start project:
6-1-2020
referentie:
ITC-ICBO04178
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 19:04:02