ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Senior Medewerker Verbijzonderde Interne Controle (VIC).

Omschrijving opdracht:
Bij ons is geen dag hetzelfde! Jouw werk als senior medewerker Verbijzonderende Interne Controle (VIC) is onmisbaar voor onze organisatie. Met jouw analytische vaardigheden, onafhankelijke geest en kritische blik ben je in staat om op basis van je bevindingen aandachtspunten te signaleren en voorstellen te doen ter verbetering. Uiteraard zonder de organisatiedoelstellingen uit het oog te verliezen.

Samen met je collega’s binnen het cluster Verbijzonderde Interne Controle (VIC) ben je verantwoordelijk voor de verbijzonderde interne controle. Jij stelt het interne controleplan op, begeleidt collega’s bij het uitvoeren van controles en voert ook zelfstandig verbijzonderde interne controles uit, zoals opgenomen in het interne controleplan. Je zorgt voor de vastlegging van de bevindingen en adviezen in controlerapporten, zodat de organisatie en de accountant optimaal gebruik kunnen maken van de uitgevoerde controles. Jij bent in staat de toegevoegde waarde van de Verbijzonderde Interne Controle uit te leggen, bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en hiervoor aanbevelingen te doen. Je analyseert en evalueert processen met medewerkers, managers en directie en geeft informatie over de risico’s die er zijn. Jij toetst de opzet en werking van de interne controles die in de lijn worden uitgevoerd. Ook monitor je op de implementatie van aanbevelingen. Jij voert steekproefsgewijs controles uit. Je bent vanuit de VIC het 1e aanspreekpunt voor de accountant. Je hebt kennis van Verbijzonderde Interne Controle en procesbeheersing met aantoonbare en relevante opleiding op WO-niveau en ervaring. Je hebt een duidelijke visie op VIC en hebt een goed beeld bij de instrumenten en mogelijkheden die er zijn om de VIC-functie verder door te ontwikkelen. Je bent analytisch, betrouwbaar en besluitvaardig. Je durft gevraagd en ongevraagd advies te geven. Jij hebt lef en humor en je gaat een stevige discussie niet uit de weg. Tijdens piekmomenten ben je flexibel in je tijd om aanwezig en bereikbaar te zijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een wo-masterdiploma in een relevante richting.
2. Je staat ingeschreven als registeraccountant.
3. Je hebt recente werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen een gemeentelijke organisatie.
4. Je hebt minimaal vijf jaar recente werkervaring met external of internal audits bij een grote en complexe organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over tenminste de volgende competenties: analyserend, flexibel, organisatiesensitief, overtuigingskracht, affiniteit met ICT.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 17-05-2021
Duur: 10 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-04-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Medewerker Verbijzonderde Interne Controle (VIC), Senior Medewerker, Verbijzonderde Interne Controle (VIC)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
17-05-2021
referentie:
ITC-ICI08370
duur opdracht:
10 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
07-04-2021 10:47:13