ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Senior Medewerker Salarisadministratie.

Omschrijving afdeling:
De afdeling Mens & Organisatie is een HR-afdeling met circa 35 medewerkers. De afdeling richt zich op het hele HR-spectrum: van het geven van advies aan lijnmanagement, recruitment, leren & ontwikkelen, tot de betaling van de salarissen. De organisatie en de afdeling is volop in beweging, waarbij digitalisering, datagestuurd werken, doelmatigheid en een optimale dienstverlening centraal staat. In deze dynamische omgeving liggen veel kansen om de dienstverlening verder te professionaliseren en de afdeling te ontwikkelen naar de HR-dienstverlener van de toekomst.

Omschrijving opdracht:
Binnen de salarisadministratie van Waternet ben je voor de afdeling en het managementteam een expert op de salarisadministratie. Je hebt veel kennis en brengt ideeën in voor vernieuwingen binnen de salarisadministratie. Ook wil je collega’s helpen beter te worden en processen te verbeteren. Als senior medewerker salarisadministrateur kent het vakgebied geen geheimen voor jou. De steeds groter wordende rol van automatisering en extra klanteisen vind je vanzelfsprekend. Waternet verwacht van jou een bijdrage in het altijd willen verbeteren van de interne processen en het verhogen van de kwaliteit van de salarisadministratie.

Omschrijving taken:
- Je zorgt voor het juist en op tijd verwerken van de salarissen. Hier horen ook de periodieke aangiften loonheffingen, pensioen- en verzekeringsopgaven bij.
- Je verwerkt de hierbij horende administratieve werkzaamheden. (verzamelen, controleren en verwerken van wijzigingen en documenten).
- Je maakt conceptberekeningen, verwerkt formulieren en beheert personeelsdossiers.
- Als senior verwerk je de complexe mutaties en nieuwe regelingen bij individuele situaties en voer je de controles uit op ingevoerde mutaties.
- Je verzorgt alle rapportages en voert de maandelijks controles uit.
- Je levert de gegevens aan voor de accountantscontrole.
- Je helpt je collega’s en HRM adviseurs met vragen over salaris en beloningen.
- Je beheert de tussenrekeningen en openstaande posten samen met je collega’s van de financiële administratie.
- Je stelt werkplanningen op voor je collega’s en controleert of deze planning gehaald wordt.
- Je verzorgt de dag-starts en bent aanspreekpunt voor collega’s bij vragen over hun eigen werkzaamheden.
- Je doet de eindcontrole van alle wijzigingen en salarisbetalingen en geeft het resultaat hiervan door aan de teamleider.
- Je stelt mogelijk nieuwe werkwijzen voor en overlegt dit met de leidinggevende.
- Je adviseert binnen de organisatie over complexe arbeidsvoorwaardelijke en fiscale zaken.
- Je vertaalt beleid naar de salarisadministratie-praktijk en je helpt bij het invoeren van nieuwe regelingen.
- Je neemt deel aan organisatie brede overleggen en werkgroepen.

Een deel van je tijd ben je ook bezig met procesverbetering van de salarisadministratie. Taken hierbij zijn:
- Je werkt binnen projectteams mee aan het verbeteren en digitaliseren van de salarisadministratie.
- Je begrijpt de personeelsadministratie processen zo goed dat je deze kunt omzetten naar het personeelsinformatiesysteem.
- Je zorgt voor een goed en efficiënt salarisverwerkingssysteem en helpt bij het behalen van een nog hogere efficiency.
- Je let goed op of er nog verbetermogelijkheden zijn in de administratieve procedures.

Gesprekken:
Op donderdag 28 januari tussen 11:00 en 17:00 uur via Teams (gelieve hier rekening mee te houden).

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent minimaal in bezit van een relevante MBO diploma.
2. Je hebt het Praktijk Diploma Loonadministratie (PDL) afgrond.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de publieke sector op een vergelijkbaar niveau, in de afgelopen 10 jaar.
4. Je bent en blijft aantoonbaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving.
5. Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) met het salarissysteem RAET en de bijbehorende modules en applicaties (Beaufort/Gemal/YouForce).
6. Je kunt rapportages maken met Excel/Impromptu.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring als coördinator van een team of in een vergelijkbare rol.
2. Je bent in het bezit bent van een afgeronde Vakopleiding PayrollService (VPS) of vergelijkbare vakopleiding.
3. Je hebt ervaring met implementaties van HR-pakketten.
4. Je hebt ervaring als senior salarisadministrateur.
5. Je bent in het bezit van een LEAN-belt.

Competenties:
- Samenwerken: Je zet je in om met anderen resultaten te bereiken, draagt daarmee bij aan het gezamenlijke doel. Je denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke belangen.
- Analytisch: Je analyseert relevante informatie, achtergronden en structuren. Je kunt abstract denken en verbanden leggen tussen gegevens. Je ziet de relatie tussen oorzaak en gevolg.
- Probleemoplossend: Je signaleert problemen en lost deze zelfstandig of in samenwerking op.
- Zorgvuldig: Je verricht werkzaamheden met de daarvoor benodigde nauwkeurigheid, stiptheid en zorgvuldigheid.
- Klantgericht: Je herkent de wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten en handelt hiernaar. Je leeft je in in klantsituaties, denkt in klantbelangen en zet dit om in acties.
- Professionaliteit: Je handelt zorgvuldig en adequaat gericht op het werken volgens afgesproken kwaliteitsnormen in het vak. Je legt je toe op het verbeteren van de kwaliteit van werkprocessen en/of uitkomsten.
- Communicatief: Je kunt boodschappen in woord, en geschrift ontvangen en overbrengen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: hoofdkantoor (tijdens maatregelen COVID-29) vanuit huis
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden na start
Optie op verlenging: ja
Inzet: 28 tot 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zie gesprekken

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Medewerker Salarisadministratie, Senior, Medewerker, SalarisadministratieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
hoofdkantoor (tijdens maatregelen COVID-29) vanuit
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI07421
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-01-2021 10:37:31