ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Java Ontwikkelaar (HOS).

Omschrijving opdracht:
Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen. Als Java Ontwikkelaar zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de Nationale Politie.

Doelstelling:
Als Java ontwikkelaar draag je bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de bestaande registratieve systemen van de Nationale Politie.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
In de rol van Java ontwikkelaar werk je in een multidisciplinair team, dat werkt volgens de DevOps-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint.

Omschrijving taken:
Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor:
- Zowel front- als backend ontwerpen, beheren en doorontwikkelen van onze registratieve systemen.
- Het ontwikkelen en aanbrengen van wijzigingen in de database.
- Het (door)ontwikkelen van de Continuous integration en Continuous delivery pipeline (o.a. Jenkins).
- In sprints waarde voor de business ontwikkelen en opleveren.
- Meedraaien in piketrooster voor beheer en implementatie.

Contacten:
Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met gebruikers en af en toe met ketenpartners van Politie. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/gebruikers/ketenpartners van Politie), een vereiste.
3. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in Frontend én Backend ontwikkelen met Java (JEE).
5. Je hebt In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in een Scrum en DevOps-team.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring met testautomatisering, bij voorkeur met Cucumber.
2. Je hebt werkervaring met Jenkins, Maven, XL Deploy en GIT.
3. Je hebt werkervaring met Oracle WebLogic Server en JBoss.

Competenties:
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners en vraagt door en gaat in op reacties.
- Overtuigingskracht: Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle
Startdatum: 20-01-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 43/44

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Java Ontwikkelaar (HOS), Senior, Java, Ontwikkelaar, (HOS)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:
marktconform
start project:
20-01-2020
referentie:
ITC-ICI03675
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
10-10-2019 08:59:58