ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Java Developer DevOpsteam Opsporing.

Omschrijving opdracht:
De Senior JAVA ontwikkelaar wordt ingezet bij het cluster Internationale Politie Samenwerking binnen het Productiehuis van de Dienst ICT van de Nationale Politie. En gaat werken in een DevOpsteam dat werkt aan een drietal JAVA-applicaties met daarin zowel frontend applicaties, als een messagebroker en een webservice. Deze laatste is ontwikkeld ten behoeve van de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee. De applicaties hebben gemeen dat ze behoren tot het Nederlandse deel van het Internationale Schengen InformatieSysteem. Via dit Schengen Informatiesysteem wisselen 30 Europese landen internationale opsporingsinformatie uit. Op de applicaties in het IPS cluster vindt doorontwikkeling plaats. Ook worden zij onderhouden en beheerd door het DevOpsteam. Het gaat dus om zowel functionele vernieuwing en uitbreiding als ook om opdrachten in het kader van lifecyclemanagement. De Sr. JAVA Ontwikkelaar werkt intensief samen met collega’s in het DevOpsteam. Bij voorkeur heeft de sr. Java Ontwikkelaar een T-shape profiel en het specialisme ligt op het gebied van development.

Doelstelling:
Het gaat om een senior-rol binnen een DevOps team en het gaat primair om development. De senioriteit van de gevraagde developer is dat hij/zij een trekkersrol vervult binnen het team. Geeft richting aan het developmentproces en helpt en coacht minder ervaren collega's waar nodig. Bewaakt de kwaliteit van de opgeleverde code en ziet toe op het gebruik van architectuurrichtlijnen.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De teams binnen het cluster IPS zijn samen 24/7 verantwoordelijk voor het in de lucht houden van en verder doorontwikkelen op de zes applicaties die binnen het cluster vallen. Dit is een teamverantwoordelijkheid, en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de Sr. Developer, vandaar dat een T-shape profiel gevraagd wordt. De specifieke verantwoordelijkheid van de Sr. developer is om richting te geven als het gaat om het oplossen van ontwikkelvraagstukken.

Omschrijving taken:
- Softwareontwerp en -ontwikkeling voor epics en stories op de IPS backlog.
- Bewust uitdragen en toepassen van principes van secure development en beheer.
- Werken aan / verbeteren van de build pipelines (CI / CD).
- Coachen en ondersteunen van minder ervaren collega's.
- Lifecyclemanagement en security zijn belangrijke onderwerpen binnen het DevOpsteam en maken deel uit van het takenpakket.
- Vervanging van collega's uit andere disciplines indien nodig.
- Meedraaien in standbydiensten.

Contacten:
Contacten met teamgenoten, scrummaster, Productowner, de applicatie- en dienstenmanager, collega's van het Infrabedrijf, de servicedesk, eindgebruikers, ketenpartners.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 28-10-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-10-2020 voor 36-40 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Java/J2EE ontwikkelaar in grote organisaties (>500 medewerkers).
3. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als lead developer.
4. Je bent bereid om in piket-diensten te participeren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met security en de werkzaamheden die hieruit voortkomen zoals lifecyclemanagement en secure development.
2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met build pipelines en ontwikkeltools zoals Eclipse, Maven en Bitbucket.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving.
4. Je hebt minimaal een vierjarige erkende HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 28-10-2019
Duur: 31-10-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 32-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 35

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Java Developer DevOpsteam Opsporing, Senior, Java, Developer, DevOpsteam, OpsporingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
28-10-2019
referentie:
ITC-ICI03184
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 10:29:32