ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Integratie Architect (HIP).

Omschrijving opdracht:
De Dienst ICT focust zich op het gehele spectrum van ICT-diensten. Met zo’n 1600 medewerkers ondersteunen wij de gehele Nederlandse politie op het gebied van ICT. Onder de Dienst ICT vallen 5 sectoren, Programma, Project- en Interim management, Ontwikkeling, ICT ondersteuning, Meldkamer Diensten Centrum en Levering. De Dienst ICT en de Dienst IM hebben samen een Productiehuis opgezet waarin alle applicaties van de Politie scrum / agile worden ontwikkeld en beheerd.
Productiehuis
Iedere dag het politiewerk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele politiecollega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment bieden. 'Up-to-date 'zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden.

Snel en wendbaar vernieuwen is het credo, wat ook het uitgangspunt is van het Productiehuis. Het Productiehuis is een programma waarin de diensten IM en ICT samen met de operatie bouwen aan een betrouwbare en flexibele informatievoorziening voor de politie. Hierdoor komt 'blauw' (de operationele politiemedewerker) aan het stuur en wordt ICT van de collega's waarvoor het bedoeld is. Het bouwen gebeurt in multidisciplinaire DevOps-teams die gekoppeld zijn aan een cluster. Tientallen applicaties worden op deze manier beheerd, verbeterd en vernieuwd.
Team Enterprise Integratie (TEI)
Binnen het Team Enterprise Integratie bewaken, toetsen en borgen de architecten de kwaliteit van de technische- en informatie-architectuur bij de realisatie van initiatieven op het gebied van informatie-uitwisseling. Architecten zijn ook verantwoordelijk voor het (proactief) uitwerken van architectuur- en ontwerp richtlijnen ten behoeve en als onderdeel van de DevOps/scrumteams/projecten.

Doelstelling:
Als senior architect met uitgebreide ervaring op het gebied van zowel klassieke integratie als hybride integratie in een multi-cloud omgeving zal jij het programma MIB ondersteunen in het opstellen van een HIP Strategie en een sturende rol spelen in de verschillende werkstromen waaronder het ontwerpen, selecteren en inrichten van het platform zelf, het vormgeven van de organisatie en governance, en het prioriteren van werkzaamheden op basis van de roadmap van MIB.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Taken en verantwoordelijkheden
Ontwikkelen, onderhouden en borgen binnen de kaders gesteld door de Domein architecten.
Opstellen van de acceptatiecriteria voor de applicatie- en infrastructuur componenten ten behoeve van programma’s en projecten.
Opstellen en onderhouden van de technische projectstartarchitectuur ten behoeve van programma’s en projecten en toezien op de naleving hiervan.
Opstellen Globaal Technisch Ontwerp
Begeleiden bij ontwikkelen van Detail Technisch Ontwerp.
Communiceren over opgeleverde producten, ICT Blauwdrukken en eventuele aangebrachte wijzigingen daarin.
Proactief toezien dat ICT Blauwdrukken correct worden toegepast.
Verkennen en vertalen van ontwikkelingen in technologie op de markt en bij ketenpartners en deze uitdragen en inbrengen naar het werkveld van de politie.
Ondersteunen bij het opstellen van de planning voor de oplevering van de belangrijkste infrastructurele componenten en duiding van de belangrijkste issues daarbij.
Adequaat toezien op naleving en het rapporteren van afwijkingen op de gestelde architectuurkaders aan de Domeinarchitect.
Ondersteunen bij het opstellen functionele uitvraag voor ICT verwerving en ondersteunen van het daarbij behorende selectieproces.

Contacten:
Voornamelijk intern.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Minimaal een HBO opleiding Informatica of HBO Technische Bedrijfskunde.
2. Minimaal 3 jaar ervaring als software architect in de afgelopen 5 jaar.
3. Minimaal 3 jaar ervaring met technieken als een service mesh, API’s, API-management, en met bedrijfsvoering systemen als CRM, ERP, HR in de afgelopen 7 jaar.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Minimaal 3 jaar ervaring met design-patterns en architectuur patterns in de afgelopen 7 jaar.
2. Minimaal 3 jaar ervaring met agile ontwikkelmethodieken in de afgelopen 5 jaar.
3. Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van architectuurdocumentatie in de afgelopen 7 jaar.
4. Minimaal 3 jaar ervaring met visualiseren en storytelling van complexe modellen en vraagstukken in de afgelopen 7j aar.
5. Minimaal 3 jaar ervaring met risicomanagement in de afgelopen 7 jaar.
6. Minimaal 3 jaar ervaring met beveiligingsaspecten m.b.t. softwarearchitectuur in de afgelopen 5 jaar.
7. Minimaal 3 jaar ervaring binnen het Veiligheidsdomein in de afgelopen 7 jaar.

Competenties
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Odijk
Startdatum: 04-04-2022
Duur: 31-03-2023
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-01-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Integratie Architect (HIP), Senior, Integratie, Architect, (HIP)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
04-04-2022
referentie:
ITC-ICAP12374
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2022 13:30:18