ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Implementatieadviseur GGI Veilig.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI):
Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen de VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een landelijke veilige, samenhangende digitale infrastructuur van en voor alle gemeenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De GGI bestaat uit landelijke infrastructurele componenten zoals een datanetwerk, actieve beveiliging van het digitale dataverkeer en diensten voor het makkelijk, betrouwbaar en veilig delen en uitwisselen van data. Ook de migratie van gemeenten naar het nieuwe internetprotocol IPv6 is een deelproject binnen GGI. ICT-leveranciers die hun applicaties kunnen als voldoen aan bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van GGI. GGI-Veilig is een van de onderdelen van de GGI die de gemeente ondersteunt bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Aan GGI-Veilig nemen ruim 330 gemeentelijke organisaties deel. GGI-Veilig bestaat uit een productfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten onder meer actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk. De producten en diensten van het GGI-Veilig portfolio worden door de markt geleverd. In 2018/2019 is daarvoor een collectieve Europese aanbesteding uitgevoerd en zijn voor de verschillende onderdelen raamcontracten met meerdere marktpartijen afgesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de grootschalige ingebruikname. Vanuit deze situatie zoekt het project GGI drie senior implementatie adviseurs voor GGI-Veilig. Meer informatie over GGI en GGI-Veilig is te vinden via www.vng.nl/ggi.

Omschrijving opdracht:
- Als implementatieadviseur GGI-Veilig ben jij een sleutelfiguur in de realisatie van de doelstelling, het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Als implementatie-adviseur is het jouw taak om deze organisaties te ondersteunen in het verhogen van de digitale weerbaarheid en het daarvoor optimaal inzetten van het GGI-Veilig producten en diensten portfolio.
- Je treedt op namens VNG en bent voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een expert op het vlak van verhogen van de digitale weerbaarheid, informatiebeveiliging en het inzetten van het GGI-Veilig portfolio. Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen.
- Je voert deze functie met een hoge mate van zelfstandigheid uit in een complexe omgeving. Tegelijkertijd werk je soepel en nauw samen met experts de gemeentelijke GGI-Veilig kopgroep en mensen binnen het GGI-projectteam, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), het Servicecentrum gemeenten en de gecontracteerde leveranciers van GGI-Veilig.
- Je zoekt het gesprek op met CIO’s, CISO’s en het ICT-management en de ICT-professionals van de deelnemende organisaties en weet de verbinding te leggen tussen doelstellingen van gemeenten, het belang van informatiebeveiliging, de toe te passen beveiligingsmaatregelen en de optimale aanwending en inzet van gecontracteerde GGI-Veilig producten en diensten.

Omschrijving werkzaamheden:
- Je ondersteunt +/- 100 gemeenten in jouw regio bij de implementatie van GGI-Veilig.
- Je werkt vanuit de inspiratie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verhogen van de digitale weerbaarheid door te werken conform de BIO (de opvolger van de BIG en BIR) en aan de gerichte invoering en optimaal gebruik van gecontracteerde producten/diensten van GGI-Veilig.
- Je adviseert als expert zelfstandig en leveranciersonafhankelijk (groepen van) gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over Informatiebeveiliging en GGI-Veilig zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor een snelle en soepele verwerving, invoering en optimaal gebruik van het GGI-Veilig portfolio binnen de eigen ICT-processen en ICT-infrastructuur. Naast inhoudelijke advisering over operationele informatiebeveiliging op expertniveau betreft het ook advisering over kosten, baten, impact, mogelijkheden, aanpassingen van ICT-processen, planning, migratie en aanpak.
- Het ondersteunen van gemeenten bij het plannen en opstellen van aanvragen van GGI-Veilig producten en diensten, inclusief de invoering en borging van deze producten/diensten.
- Het beantwoorden van BIG/BIO en GGI-Veilig gerelateerde vragen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
- Het adviseren over de in te richten SIEM/SOC-processen en het leveranciers- en contractmanagement bij gemeenten.
- Het adviseren van het GGI-projectmanagement over de aanpak, de communicatie, het behalen van de resultaten, de prestaties van leveranciers, de uniformerings- en opschalingsvraagstukken en de samenhang met andere projecten en ontwikkelingen.
- Deelnemen aan, en waar nodig organiseren van, overleggen en bijeenkomsten binnen VNG en met (groepen van) gemeenten.

Resultaat van de opdracht:
Het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten door het binnen de kaders van de GGI realiseren van een snelle, gerichte en grootschalige ingebruikname van het GGI-Veilig portfolio.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het gemiddelde aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
2. Je bent genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een gesprek.
3. Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen: KPN, Protinus, IT, Telindus-ISIT, Capgemini, BDO Advisory, Ordina en IT-Staffing. Blijkend uit CV.
4. Je hebt minimaal afgeronde HBO of WO-opleiding met het bijbehorende werk- en denkniveau.
5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring blijkend uit 3 afgeronde opdrachten als expert / ICT-adviseur gericht op het verhogen van de digitale weerbaarheid, operationele informatiebeveiliging of ICT-security.
6. Je hebt ervaring in de implementatie en het in de praktijk toepassen van informatiebeveiligingsnormen: BIG, BIR, BIO of ISO27001/27002.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met het inrichten van security operation centers (SOC’s) en SIEM oplossingen (Security Information en Event Management).
2. Je hebt ervaring in het analyseren van de behoefte en het opstellen van de eisen voor toelevering van informatiebeveiligings-producten en diensten.
3. Je hebt kennis van de markt en het invoeren en toepassen van ICT-security producten/diensten.
4. Je hebt ervaring met lokale gemeentelijke ICT-infrastructuren en daarbinnen de inzet van technische beveiligingsmaatregelen in het ICT-landschap en in operationele ICT-management processen.
5. Je hebt ervaring binnen digitalisering bij meerdere gemeenten.
6. Je hebt je opleiding bij voorkeur in richting (ICT, Informatica, Cyber Security of Security Management of IT/EDP-Auditing) op minimaal HBO niveau.

Competenties:
- Klantgericht.
- Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk.
- Kwaliteitsgericht.
- Resultaatgericht.
- Samenwerkingsgericht.
- Analytisch vermogen.
- Omgevingsbewustzijn.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 05-09-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: in overleg
Inzet: maximaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 04-09-2019, van 13:00 tot 16:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Implementatieadviseur GGI Veilig, Senior, Implementatieadviseur, GGI, VeiligOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
05-09-2019
referentie:
ITC-ICI03153
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
09-08-2019 14:24:12