ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Gegevensspecialist.

Omschrijving opdrachtgever:
Belastingen gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks ca. 600 miljoen euro. Dat is geld van Amsterdammers, dat is geld voor de stad. Belastingen gemeente Amsterdam draagt er zorg voor dat Amsterdammers hun rechtmatige bijdrage betalen voor de voorzieningen in de stad. Denk bijvoorbeeld aan het wegennet, het onderhoud van de grachten, de sociale voorzieningen en de leefbaarheid in de stad. Dit gebeurt door het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting etc. En hiernaast zorgt Belastingen Amsterdam ook voor de afdracht van Amsterdam aan de Rijksbelastingdienst. De burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat Belastingen gemeente Amsterdam op een goede manier met hun gegevens en hun geld omgaat. Belastingen gemeente Amsterdam is als organisatie volop in ontwikkeling en streeft er elke dag naar om een risicobewuste organisatie te zijn, die effectief en resultaatgericht samenwerkt met partners in de keten. Het is een prachtige organisatie, met volop kansen en mogelijkheden voor mensen die hun nek durven uit te steken! Het team Gegevensregie voert massale productieprocessen uit zoals bijvoorbeeld het opleggen van de aanslagen WOZ/OZB, de Naheffingsaanslagen Parkeren, de Toeristenbelasting en Precario. Ook het produceren en verzenden van massale invorderingsproducten als herinneringen en aanmaningen behoort tot het takenpakket. Naast deze productieprocessen worden data analyses uitgevoerd gericht op datakwaliteit en een effectieve uitvoering van de Amsterdamse belastingprocessen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Uitvoeren van specialistische productiewerkzaamheden, alsmede analyse werkzaamheden van belastingprocessen. Het gaat onder meer om het uitvoeren van:
- Data verzamelen, controleren en analyseren om deze te verwerken tot bruikbare informatie;
- Managementinformatie opstellen middels SQL query's en rapportagemodellen in Vyzyr;
- Optimaliseren van het parkeerproces van de Amsterdamse ketenpartner Egis Parking Services;
- Analyseren van belastingprocessen en opwerken van data-inconsistentie;
- Gebruikersondersteuning van Key2Belastingen op de werkvloer;
- Testen van Key2Belastingen patches en releases;
- Productieprocessen draaien als Naheffingsaanslagen Parkeren, aangiften en aanslagen belastingprocessen (TOER, TOES, PREC, LIGG, VMR, RECLAMEBELASTING, BIZ, etc.);
- Documenten beheer Key2Belastingen;
- Bijdragen aan het vereenvoudigen van productieprocessen Key2Belastingen;
- Bijdragen aan de implementatie van fiscale projecten/processen;
- Doorontwikkeling van rapportagemodellen in Vyzyr.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Danwel door een behaalde diploma en/of opgedane relevante werkervaring.
3. Je hebt kennis van en/of ervaring met de processen TOES (Toeristenbelasting Subjecten), AmsterdamseBIZ en de BI-tool VYZYR.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met de processen en het systeem Key2Belastingen.
5. Je hebt kennis en ervaring met de processen van Egis Parking services.
6. Je hebt kennis van en ervaring met de LV-WOZ.
7. Je hebt kennis van en ervaring met de pakketten:
- Vyzyr;
- Topdesk;
- Bakerware;
- SQL-Dev;
- Cognos.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van en ervaring met de specifieke Amsterdamse belastingprocessen.
2. Je hebt werkervaring bij de gemeente Amsterdam. Bij voorkeur in de werkzaamheden en processen/systemen zoals benoemd in de eisen.

Competenties:
- Initiatiefrijk
- Flexibiliteit
- Teamspeler / Zelfstandigheid
- Initiatiefrijk

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: gegevens, specialist, gemeente, belasting, TOES, VYZYR, BIZ, Key2OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO04168
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
02-12-2019 22:09:13