ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel beheer.

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatiegestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt. Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen en hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Daarbij werk je nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam en zorgt tevens ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Verder draag je bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. De functioneel beheerder is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT.

Werkzaamheden:
- Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE Grond en Ontwikkeling
- Het opstellen van impactanalyses
- Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen
- Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA
- Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen.
- Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden
- Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten)
- Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat
- Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders
- Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer
- Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten
- Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio
- Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen
- Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder.
- Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases.
- Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid

De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam. Taken daarbij zijn:
- Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening
- Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team
- Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account
- Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant
- Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account
- Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde)
3. Je hebt kennis van verschillende datakoppelingen( API, Berichten verkeer ect).
4. Je bent gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation.
5. Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek.
6. Je hebt kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en koppelingen.
7. Je hebt diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren).
8. Je hebt meer dan 4 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein.
9. Je hebt ervaring met de implementatie van APEX.
10. Je hebt meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie.
2. Je hebt kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk.
3. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context.
4. Je hebt ervaring in een spilfunctie tussen primair proces en ICT.

Competenties:
- Klantgericht
- Analyserend vermogen
- Resultaatgericht
- Stressbestendigheid
- Samenwerken en kennisdelen
- Proactief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-11-2019
Duur: 01-11-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: functioneel, beheerder, BISL, ITILOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-11-2019
referentie:
ITC- ICBO03659
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
08-10-2019 21:36:00