ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Full-stack Web Developer (Laravel & Vue).

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

VNG ontwikkelt samen met gemeenten twee gidsen om instrumenten voor de werkzoekende- en werkgeversdienstverlening eenvoudig en eenduidig inzichtelijk te aken. Deze gidsen, genaamd Dennis en Eva, zullen aanvankelijk landelijk ingezet worden voor professionals in het werkdomein. In een later stadium moeten burgers er ook direct gebruik van kunnen maken. Dennis is een website waarop professionals in één oogopslag kunnen zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio's elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. Eva is een digitale ondersteuningstool, die gemeentelijke organisaties zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties, kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende.

Het Basisteam Ontwikkelen Domeinen ondersteunt gemeenten met collectieve oplossingen voor vraagstukken op specifieke beleidsdomeinen. Het team verbindt de expertise en instrumenten uit de basisteams van VNG Realisatie met ‘beleidsrijke’ domeinen, zoals het sociaal domein, het fysiek domein en de lokale democratie. De programma’s en projecten van het team zijn vaak ingebed in een keten. Enkele voorbeelden van de aandachtsgebieden van het team zijn Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, WmO en jeugdhulp, PGB en Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Het doel van de opdracht is het verder doorontwikkelen van Dennis en Eva. Beide systemen moeten voorbereid worden op hun landelijke uitrol. Tegelijkertijd zullen de systemen met extra features uitgebreid worden. Ondertussen moeten de kwaliteit, veiligheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen continu gewaarborgd blijven.

Omschrijving werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Optimaliseren van zoekfunctionaliteit in de front-end;
- Hergebruik van softwarecomponenten tussen Dennis en Eva maximaliseren;
- Ontwikkeling van nieuwe features die de basisfunctionaliteit van Dennis en Eva ondersteunen of uitbreiden;
- Verbeteringen op basis van gebruikersfeedback doorvoeren;
- Inrichting van autorisatieregels voor de websites en CMS systemen;
- Gebruiksvriendelijkheid van de gebruikersinterfaces optimaliseren;
- Documenteren van geproduceerde software;
- Participeren in de agile werkwijze;
- Zelfstandig richting geven aan software architectuur.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal een afgeronde technische hbo-opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring op het terrein van informatietechnologie of vergelijkbaar.
2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van web development, waarvan de laatste 2 jaar met agile werkwijzen.
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met PHP, OOP en MVC frameworks, MySQL en ORMS, JavaScript, CSS en HTML.
4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Laravel en Valet, REST API development, AWS, serverless, Vue.js, SCSS/SASS en Docker in een productieomgeving.
5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met open source development en platforms (git/github).
6. Je maakt gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met inrichten van testautomatisering voor websites.
2. Je hebt ervaring met meerdere Cloud Technologieen waaronder Amazon.
3. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met het inrichten van Continuous Integratie and Continuous Delivery (CI/CD) processen.
4. Je hebt ervaring met het werken binnen DevOps teams, dan wel ervaring met zowel ontwikkeling als beheer van websites en gerelateerde platforms.

Competenties:
- Samenwerkingsgericht
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Klantgericht
- Stressbestendig
- Omgevingsbewust
- Transparante werkwijze (planning, voortgang, resultaat, issues)
- Nauwkeurig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Vanuit huis
Startdatum: 01-10-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 02-10-2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Webdeveloper, PHP, OOP, MVC frameworks, MySQL, ORMS, JavaScript, CSS, HTMLOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Vanuit huis
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-10-2020
referentie:
ITC-ICMO06453
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-09-2020 08:42:38