ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior DevOps Engineer (PHP, Javascript)

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

Over Dennis en Eva:
VNG ontwikkelt samen met gemeenten twee gidsen om instrumenten voor de werkzoekende- en werkgeversdienstverlening eenvoudig en eenduidig inzichtelijk te maken. Deze gidsen, genaamd Dennis en Eva, zullen aanvankelijk landelijk ingezet worden voor professionals in het werkdomein. In een later stadium moeten burgers er ook direct gebruik van kunnen maken. Dennis is een website waarop professionals in één oogopslag kunnen zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio's elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. Eva is een digitale ondersteuningstool, die gemeentelijke organisaties zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties, kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende.

Over het team:
Het Basisteam Ontwikkelen Domeinen ondersteunt gemeenten met collectieve oplossingen voor vraagstukken op specifieke beleidsdomeinen. Het team verbindt de expertise en instrumenten uit de basisteams van VNG Realisatie met ‘beleidsrijke’ domeinen, zoals het sociaal domein, het fysiek domein en de lokale democratie. De programma’s en projecten van het team zijn vaak ingebed in een keten. Enkele voorbeelden van de aandachtsgebieden van het team zijn Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, WmO en jeugdhulp, PGB en Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Omschrijving van de opdracht:
Het doel van de opdracht is het verder doorontwikkelen van Dennis en Eva. Beide systemen moeten voorbereid worden op hun landelijke uitrol. Tegelijkertijd zullen de systemen met extra features uitgebreid worden. Ondertussen moeten de kwaliteit, veiligheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen continu gewaarborgd blijven.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Ontwikkelen van nieuwe features en fixen van bugs
- Beschikbaarheid en snelheid van front-ends, back-ends en databronnen
- Hergebruik van softwarecomponenten tussen Dennis en Eva maximaliseren
- Ontwikkelsnelheid van nieuwe features faciliteren
- CI/CD processen inregelen en onderhouden
- Uitbreiding van automatische testsuites
- Beveiliging van gebruikersgegevens en gevoelige bedrijfsgegevens
- Zelfstandig richting geven aan software architectuur en server infrastructuur
- Kostenbeheersing van server infrastructuur
- AVG compliance
- Documenteren van geproduceerde software
- Participeren in de agile werkwijze

Resultaat van de opdracht:
De platforms Eva en Dennis voldoen aan de normen die nodig zijn voor verdere uitrol, zoals BIO. Binnen Eva kunnen nieuwe gebruikers door beheer worden opgevoerd (is momenteel ‘hard coded’). De documentatie voor beheer en doorontwikkeling is op orde, dusdanig dat het gehele platform overdraagbaar is aan eventuele andere partij. Aanvullende functionele wensen zijn conform gestelde prioriteit doorgevoerd, beschreven en onder beheer.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal hbo-werk- en denkniveau, op basis van opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring op het terrein van informatietechnologie of vergelijkbaar.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van web development, waarvan de laatste jaren met agile werkwijzen
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met PHP, OOP en MVC frameworks (Laravel en/of Symfony) en javascript;
4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met SQL/MySQL databases en ORMs, elasticsearch, datamigraties;
5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met AWS (oa. Lambda, S3, CloudFront, RDS) en serverless.
6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met dependency management, build optimization, open source via GIT/Github en Docker in een productieomgeving.
7. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met testautomatisering voor websites.
2. Je hebt ervaring met meerdere Cloud Technologieën, waaronder Amazon.
3. Je hebt ervaring met het inrichten van Continuous Integratie and Continuous Delivery (CI/CD) processen.
4. Je hebt ervaring met het werken binnen DevOps teams, dan wel ervaring met ontwikkeling en met beheer van websites en gerelateerde platforms.

Competenties:
- Samenwerkingsgericht
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Klantgericht
- Stressbestendig
- Omgevingsbewust
- Transparante werkwijze (planning, voortgang, resultaat, issues)
- Nauwkeurig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Vanuit huis werkend
Startdatum: 5 oktober 2020
Duur: 31 december 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: Maximaal 32 per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 2 oktober 2020, van 9.00 tot 11.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: devops, PHP, JavascriptOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Vanuit huis werkend
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
5 oktober 2020
referentie:
ITC-ICBO06451
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
15-09-2020 22:51:38